Goed voorbeeld: Instructeurs opleiden met financiële ondersteuning vanuit het Sportakkoord

Wil je als vereniging instructeurs opleiden, maar heb je daar niet de financiële middelen voor? Vanuit het Sportakkoord kun je aanspraak maken op een vergoeding. Dat bood Mountainbikevereniging Havelte en FietsZe Vledder de mogelijkheid begeleiders op te leiden tot basisinstructeur MTB

Wil je als vereniging instructeurs opleiden, maar heb je daar niet de financiële middelen voor? Vanuit het Sportakkoord kun je aanspraak maken op een vergoeding. Dat bood Mountainbikevereniging Havelte en FietsZe Vledder de mogelijkheid begeleiders op te leiden tot basisinstructeur MTB.

Het Sportakkoord is erop gericht iedereen met plezier in een veilige en gezonde omgeving te laten sporten. De uitvoering vindt plaats op lokaal niveau: sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente zetten zich in om met elkaar de eigen sport- en beweegambities te realiseren. Heb je een goed idee om jouw vereniging verder te ontwikkelen binnen een van de thema’s van het sportakkoord? Dan kun je een aanvraag indienen bij via het lokale Sportakkoord, de NTFU verenigingsondersteuners helpen je hier graag bij. 

Krachten bundelen

Mountainbikevereniging Havelte deed een succesvolle aanvraag voor het opleiden van instructeurs. “Het opleiden van instructeurs is belangrijk voor onze vereniging, omdat we hoofdzakelijk training geven aan jeugd. Als vereniging heb je een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover ouders,” stelt Emiel Bezembinder, voorzitter van MTB Havelte. “Dankzij de opleiding tot MTB-begeleider kunnen we meer kennis, vertrouwen en professionaliteit bieden.” 

In eerste instantie was het aantal geïnteresseerden dat zich had aangemeld voor de cursus niet groot genoeg om aanspraak te maken op een vergoeding vanuit het sportakkoord, maar nadat de lokale sportadviseur de aanvraag had uitgezet bij andere verenigingen in de regio, bleek FietsZe ook geïnteresseerd. “We hebben de krachten gebundeld en samen een subsidieaanvraag ingediend voor acht personen,” vertelt Bezembinder. “De financiële ondersteuning maakt het aantrekkelijker om instructeurs op te leiden, zonder het Sportakkoord hadden we dit niet kunnen doen.”

Aanvraag indienen

Met een hulpvraag kun je terecht bij de NTFU. “We beschikken over een uitgebreid netwerk en hebben veel kennis van opleidingen, waardoor we verenigingen kunnen adviseren en helpen bij het indienen van een subsidie-aanvraag,” vertelt Geert Lantink, verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod binnen de NTFU. “In overleg met de bewuste vereniging stemmen we af hoe we invulling geven aan de hulpvraag. Dat zetten we door aan de gemeente, zodat de lokale sportadviseur een aanvraag voor financiële vergoeding kan indienen bij NOC*NSF. Vaak wordt meer dan de helft van de kosten van een opleiding vergoed.”

Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding moet een aanvraag aansluiten bij de doelen van het lokale sportakkoord. Zo sluit het verbeteren van het technisch kader binnen sportverenigingen aan bij het thema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’. “Het opleiden van MTB-instructeurs is een investering om het kader binnen een vereniging te verbeteren, waardoor je meer stabiliteit en een betere organisatie creëert,” stelt Mark Altena, adviseur lokale sport in de regio Emmen, Meppel en Westerveld. Ook Lantink benadrukt het belang van investeren in technisch kader. “Het opleiden van instructeurs en trainers draagt bij aan de veiligheid en sportbeleving binnen de vereniging. Een ruimer aanbod van mountainbike- en wielertrainingen maakt het bovendien makkelijker om leden aan je te binden.”

Benut de mogelijkheden

Om de kans op succes te vergroten, adviseert Altena om een aanvraag kort en bondig te formuleren. “Maak duidelijk wat je precies verwacht van het sportakkoord en op welke manier jouw idee aansluit bij de doelstellingen van het sportakkoord. Op die manier landt het beter binnen de gemeente en vergroot je de kans op financiële ondersteuning voor jouw idee. Het is niet nodig om het bedrag dat je aanvraagt te specificeren, maar het helpt wel wanneer je laat weten waar je de vergoeding voor wil inzetten.” Team Verenigingsondersteuning van de NTFU kan je helpen bij het formuleren van een aanvraag en zal deze ook voor je indienen bij de Adviseur Lokale Sport van jouw gemeente.

In principe vallen alle opleidingen van de NTFU voor niveau 2 of hoger onder de services van het sportakkoord. Maar de mogelijkheden van het Sportakkoord beperken zich niet alleen tot het opleiden van trainers. Het is ook mogelijk om een hulpvraag in te dienen voor vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding van bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Hoe dit in zijn werk gaat kan je hier lezen. Team Verenigingsondersteuning staat voor je klaar om tot een passende aanvraag te komen. Caroline, Luuk en Jos zijn te bereiken via 0318-581300 of verenigingen@ntfu.nl.

De vergoeding vanuit het Sportakkoord geldt in ieder geval nog in 2022. Hoe het Sportakkoord vanaf 2023 eruit gaat zien en wat dat betekent voor de beschikbare subsidie is nog niet duidelijk.

Misschien ook interessant...

NTFU roept gemeenten op loketten te openen

De NTFU, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en NOC*NSF roepen gemeentebesturen op de loketten te openen, het gesprek met organisatoren aan te gaan en toertochten weer mogelijk te maken. Dat naar aanleiding van signalen dat het organisatoren niet altijd lukt toestemming van de gemeente te krijgen. Om zoveel als mogelijk gemeenten te bereiken, verspreidt Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) de oproep onder alle gemeenten.

NTFU legt met video nieuwe kleurcodes voor MTB-routes uit

Om mountainbikeroutes veiliger te maken, rolt wielersportbond NTFU een kleurensysteem uit. Net als op de skipistes, geeft elke kleur de moeilijkheidsgraad van de route aan. Groen is makkelijk, blauw gemiddeld, rood moeilijk en zwart zeer moeilijk. De kleurcode herken je aan een nieuw bordje dat onder de routepijl hangt. Om te laten zien wat er technisch van je gevraagd wordt bij elk niveau en hoe het kleurensysteem precies werkt, heeft de NTFU een video gemaakt.

6x tips voor het aanspreken op gedrag

Binnen de meeste verenigingen gelden duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over het gewenste gedrag tijdens het fietsen, snelheid binnen de groep en wat er van leden wordt verwacht als het aankomt op de coronamaatregelen. Houdt iedereen zich aan de afspraken? Of vinden leden het onduidelijk en gaat het wel eens mis? Met deze 6 tips spreek je leden gericht aan en stuur je aan op een positief effect.

NTFU

Woorden raken. Ook die van jou.

De fietssport is er voor iedereen: fietsen is wat ons verbindt. Toch voelt 1 op de 5 wielersporters zich niet welkom in de sport, blijkt uit onderzoek van NTFU. Ze hebben te maken met grappen en negatieve opmerkingen. Bewust of onbewust.