Standpunten NTFU

Over veel onderwerpen op gebied van wielrennen, mountainbiken en gravelbiken hebben we een mening. Hier lees je hoe wij over verschillende onderwerpen denken.

Fietsveiligheid

Nu steeds meer mensen fietsen én dat ook nog eens op steeds meer verschillende soorten fietsen, met verschillende snelheden en op verschillende plekken doen, wordt het drukker en onveiliger op het fietspad en in de natuur.

Standpunt NTFU

De NTFU vindt dat je veilig en met plezier moet kunnen wielrennen, mountainbiken en gravelbiken. Om de fietsveiligheid te verbeteren moeten we aandacht besteden aan de infrastructuur en het gedrag van fietsers. Als wielersportbond werken we hard aan de verbetering van vaardigheden van wielrenners, mountainbikers en gravelbikers. Voorbeeld is dat we met Start2Bike succesvol beginnende sportieve fietsers de basistechnieken aanleren, gedragscodes voor wielrenners, mountainbikers en gravelbikers hebben die gesteund worden door natuur- en terreinorganisaties en de fietsindustrie en een kleurcode voor de moeilijkheidsgraad mountainbikeroutes geïntroduceerd hebben. Daarnaast werken we samen met andere fietsorganisaties voor meer begrip op het fietspad én pleiten we samen bij gemeenten en Provincies voor de verbetering van fietspaden.

Fietsinfrastructuur

Nederland staat bekend om de grote hoeveelheid veilige fietspaden en deze infrastructuur. Inmiddels komen er steeds meer elektrische fietsen en speed pedelecs, en neemt ook het aantal sportieve engewone fietsen én andere voertuig­en op het fietspad steeds toe. Het wordt drukker op het fietspad. Op verschillende plekken is de groei zo groot, dat de beschikbare ruimte voor fietsen en fietsers de beperkende factor wordt.  De uitdaging voor deze doelstelling is hoe we op korte termijn meer ruimte kunnen creëren voor rijdende en geparkeerde fietsen.

Standpunt NTFU

De NTFU vindt daarom dat je als sportieve fietser méér de ruimte moet krijgen. Niet de fietser is het probleem, maar het gebrek aan infrastructuur en het drukker wordende verkeer. Daarom pleit de NTFU er samen met andere fiets- en wandelorganisaties voor dat er goede fietsverbindingen moeten blijven, zoals pontjes en bruggen en goede routes voor wielrenners, mountainbikers of gravelbikers, die bestaan uit voldoende aantrekkelijke en veilige paden en wegen dichtbij huis en geschikt voor ieder niveau.
 

Fietsen in de natuur

We trekken er steeds vaker met z’n allen op uit om buiten te sporten, te bewegen en te ontspannen. Dat is positief, want het is goed voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het is dus belangrijk dat we naar buiten kunnen blijven gaan en dat de openbare ruimte zo is ingericht dat het aantrekkelijk en veilig is om daarin te kunnen fietsen. De NTFU streeft daarom naar voldoende ruimte voor sportieve fietsers, zoals mountainbikers en gravelbikers. 

Standpunt NTFU

De NTFU vindt dat mountainbikers en gravelbikers vrij moet kunnen blijven fietsen in de natuur waar dat kan. Mountainbike- en gravelroutes zijn goed, maar geen doel op zich. We zien nu dat er in sommige gebieden paden en gebieden afgesloten worden specifiek voor mountainbikers en gravelbikers. Daardoor wordt de openbare ruimte afgesloten voor een specifieke groep fietsers. Terwijl iedereen welkom is in de natuur én het juist belangrijk is dat we naar buiten kunnen blijven gaan. Provincies, gemeenten en terreinbeheerders moeten bij (nieuwe) natuurplannen daarom ook rekening houden met sportieve fietsers. Daar waar aantoonbare problemen zijn, stelt de NTFU de volgende maatregelen voor, in genoemde volgorde:
  • Intensiveren voorlichting en educatie ten aanzien van het gebruik van het terrein en omgang met andere recreanten;
  • Stimuleren van zelfregulatie door mountainbikers en gravelbikers;
  • Lokale beheermaatregelen treffen in plaats van een heel gebied af te sluiten;
  • Aanleg van een mountainbikeroute of routenetwerk;
  • Zoneren in tijd.

Vignetten

Vignetten zijn een manier voor terreineigenaren om inkomsten te werven. Om bijvoorbeeld de verschillende natuurtypen in stand te houden via maaien of kappen. Om veerasters te onderhouden en de grazers te verzorgen. Om recreatieve paden te onderhouden en te zorgen dat ze veilig zijn. Voor trailcrews - vrijwilligers die voor de aanleg en het onderhoud van mountainbikeroutes zorgen - zijn vignetten een bron van inkomsten om de mountainbikeroutes te onderhouden en de terreineigenaar te ondersteunen bij natuurbeheer. 

Standpunt NTFU

De NTFU vindt dat mountainbikers en gravelbikers vrijwillig een vignet moeten kunnen aanschaffen of een donatie kunnen doen. Zo blijft het onderhoud van de routes en het beheer van de natuur betaalbaar. De NTFU stuurt daarom aan op grotere betrokkenheid van verenigingen en groepen in de vorm van vrijwilligerswerk (onderhoud aan paden en bebording) en eventueel lokale fondsenwerving.
 

Belangenbehartiging

Of het nu gaat om mountainbikeroutes, fietsveiligheid of vergunningen: wij zetten ons in voor wat de sportieve fietser belangrijk vindt en laten hun stem horen bij overheden, natuurbeheerders en andere organisaties.

Lees meer

Nachtfietsen

Regels over nachtfietsen zijn meestal vastgelegd in lokaal geldende toegangsregels. De meeste gebieden zijn geopend van zonsopgang tot zonsondergang en alleen toegankelijk op wegen en paden. Op de toegangsborden staat informatie over toegangsregels voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Standpunt NTFU

De NTFU vindt het terecht dat mountainbikers en gravelbikers alleen tussen zonsopgang en zonsondergang welkom zijn in de natuur. ’s Nachts is het bos het domein van de dieren die daar leven. Zij worden verstoord en opgejaagd als mensen in het donker het bos in gaan. De NTFU informeert daarom sportieve fietsers waarom ze 's nachts niet in het bos mogen en stimuleert hen om vooral overdag op pad te gaan.

Vergunningen

Het wordt steeds lastiger een tocht te organiseren. Sommige tochten die al jaren georganiseerd worden, worden noodgedwongen geannuleerd. Anderen moeten het aantal deelnemers terugschroeven. Dat komt omdat regels strenger worden en de procedure om toestemming of een vergunning te krijgen nog steeds ingewikkeld is en organisatoren steeds meer moeten betalen.

Standpunt NTFU

De NTFU vindt het belangrijk dat het mogelijk blijft om een toertocht te organiseren. We pleiten daarom voor de vereenvoudiging van het aanvraagproces. Op dit moment werkt iedere gemeente, provincie of terreineigenaar met eigen protocollen en formulieren voor evenementenvergunningen. Aangezien een toertocht vaak over terreinen van verschillende eigenaren gaat moet de organisator bij elke eigenaar apart een vergunning aanvragen. Voorbeeld is dat we succesvol de online tool Eenvoudig Vergunningen Aanvragen (EVA) hebben geïntroduceerd. Hiermee kunnen tochtorganisatoren in één keer de contactgegevens van alle gemeenten en terreineigenaren in kaart brengen en hun tocht direct aanmelden.
 
Organisatoren moeten ook steeds meer geld betalen voor toestemming en vergunningen. We willen voorkomen dat deelnemers van de tocht daardoor flink meer gaan betalen. We zetten ons daarom in voor standaardprijzen voor toestemmingen en vergunningen. We doen dat samen met sportkoepel NOC*NSF en andere (buiten)sportbonden.

Helmplicht

Voor vrijwel alle wielrenners, mountainbikers en gravelbikers is het dragen van een fietshelm de norm. Dat is mooi, want een fietshelm verkleint de kans op hoofd- en hersenletsel bij een valpartij. Toch blijft de NTFU het dragen van een fietshelm stimuleren. Er zijn altijd mensen die net beginnen met sportief fietsen en nog niet weten welke bescherming ze nodig hebben bijvoorbeeld. De NTFU onderschrijft uiteraard het streven naar zo min mogelijk ongelukken in het verkeer. Ieder fietsslachtoffer is er een teveel.

Standpunt NTFU

De NTFU is vóór het dragen van een fietshelm, maar op basis van vrijwilligheid en zet zich ook in om dit te promoten. Het is belangrijker om de infrastructuur veiliger te maken als we het aantal gewonde fietsers in het verkeer willen beperken. Denk hierbij aan het breder maken van drukke fietsroutes, het verwijderen van paaltjes en het aanbrengen van kleurcodebordjes langs mountainbikeroutes.
 

Elektrisch fietsen

Het aantal elektrische fietsen in Nederland neemt nog elk jaar toe, ook voor recreatief en sportief gebruik. Werd in 2016 nog 32 procent van de recreatieve ritten op een elektrische fietsen gereden, in 2022 is dit maar liefst 52 procent. Mensen kunnen tot op latere leeftijd blijven fietsen, leggen grotere afstanden af en de drempel om met de fiets naar het werk te gaan wordt verlaagd. De NTFU vindt dit positieve ontwikkelingen. 

De opkomst van elektrische fietsen brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Nieuwe wet- en regelgeving voor specifiek speedpedelecs - met een snelheid tot maximaal 45 kilometer per uur) is in juli 2017 geïntroduceerd. Voor hen gelden dezelfde regels als voor een bromfiets: bij ontbreken van een fiets/bromfietspad moeten zij op de weg rijden. De NTFU volgt deze ontwikkelingen met extra interesse in het kader van de discussie of wielrenners ook op de rijbaan moeten fietsen.
 

Standpunt NTFU

Dat mensen op een eletrische racefiets of mountainbike binnen een vereniging of in een groep willen fietsen, moet volgens de NTFU geen problemen opleveren. Zo blijven mensen langer in verenigings- of groepsverband fietsen. Wel moeten leden ervoor zorgen dat ze de wettelijke regels voor fietsen met elektrische ondersteuning volgen. De fiets heeft dus een trapondersteuning tot 25 kilometer per uur.

Elektrische fietsen die zijn opgevoerd, zijn niet toegestaan. Behalve dat dit wettelijk gezien niet is toegestaan, heeft het ook consequenties als er een ongeluk gebeurt. Zo zijn mensen die zijn aangesloten bij de NTFU en op een opgevoerde elektrische fiets rijden niet verzekerd.

Voor de veiligheid van de andere leden in de groep en verkeersdeelnemers, adviseert de NTFU géén speedpedelecs en gewone e-bikes toe te laten. Speedpedelecs gaan te snel (maximaal 45 kilometer per uur) en een gewone elektrische fiets wijkt te veel af van een racefiets of mountainbike. Sturen kunnen in elkaar raken en fietsers die achter de e-biker rijden kunnen slechter vooruit kijken omdat de e-biker rechtop zit bijvoorbeeld.

Ben je het eens met onze standpunten?

Met jouw steun zorgt de NTFU dat je kunt blijven genieten van de fietssport: op de weg, op de trails en alles daar tussenin.

Steun ons en word lid