Beleid

Een beleidsplan is niet alleen voor bedrijven, maar óók voor sportverenigingen heel relevant. Het geeft je als bestuur houvast en het geeft duidelijkheid aan je vereniging. Met een beleidsplan worden keuzes gemaakt op basis van een gedeeld toekomstplaatje, waardoor duidelijk is waar je als vereniging heen wilt en waar je je energie wel en niet in steekt.

Analyse

Voordat je beleid gaat schrijven moet je wel weten wat er speelt binnen je vereniging én in de omgeving van je vereniging. Het is daarom verstandig om onderzoek te doen. Een aantal onderzoeken die je kunnen helpen zijn:

 • De ledenmonitor: de NTFU biedt speciaal voor verenigingen een kant-en-klare vragenlijst aan die zij onder leden kunnen uitzetten om te onderzoeken wat er speelt binnen de verengingen. Lees hier meer over de ledenmonitor.
 • Een SWOT-analyse: een SWOT-analyse is een bekende manier om zowel de interne als externe analyse te combineren. Zo kijk je naar sterke en zwakke punten van de vereniging máár ook naar kansen en bedreigingen in de omgeving. Je leest hier meer over de SWOT-analyse. 
 • De wielersportmonitor: De wielersportmonitor is een onderzoek dat de NTFU in samenwerking met IPSOS uitvoert. Het onderzoek geeft een een beeld van de wielersport in Nederland. Een greep uit de laatste wielersportmonitor: steeds meer mensen wielrennen, mountainbiken of gravelbiken. Wat opvalt is dat de helft van de vrouwen in de wielersport jonger dan 35 jaar is. Bij de mannen is dit 23 procent.

Weet wat je leden willen

Ben je goed op de hoogte wat je leden verwachten van de vereniging? De NTFU stelt een gratis ledenmonitor beschikbaar om hier achter te komen. 

Lees meer

Het beleidsplan

Een beleidsplan is ook voor je leden en vrijwilligers prettig: als ze weten aan welke doelstellingen ze meewerken, zijn ze waarschijnlijk gemotiveerder om mee te helpen! Een succesvol beleidsplan heeft steun van betrokkenen. Betrek je leden dus bij de ontwikkeling van je beleid en de keuzes die gemaakt worden! Op die manier begrijpen ze waarom iets wel of niet gebeurt, steunen ze je acties en denken ze hopelijk sneller na over de bijdrage die ze hier zelf aan kunnen leveren.


De 'waarom' van jouw vereniging

Waarom bestaat jullie vereniging eigenlijk? Pas als je een duidelijk antwoord hebt op deze vraag, kun je invulling geven aan het beleid van je vereniging. We adviseren daarom om eerst met het bestuur en de leden van je vereniging op zoek te gaan naar het doel van de vereniging. Is het doel duidelijk? Dan kun je vervolgens nadenken over hoe de vereniging het best invulling kan geven aan dit doel. 
 

Missie, visie en strategie

Om je beleidsplan concreet te maken, is het verstandig om een missie, visie en doelstellingen op te stellen. Zo heb je altijd kort en krachtig bij elkaar waar jouw vereniging voor staat. Wat zet je in een missie, visie en doelstellingen?

Missie
De missie zegt iets over waar je als vereniging voor staat, waarom bestaat je vereniging? Vragen die je kunnen helpen bij het formuleren van de missie zijn:
 • Wie zijn we?
 • Wat doen we?
 • Welke producten en/of diensten bieden we aan?
 • Wie zijn onze belangrijkste doelgroepen?
 • Wat zijn onze normen en waarden?
 • Hoe onderscheiden we ons?
Visie
De visie zegt iets over de toekomst, bijvoorbeeld waar je heen wilt als vereniging. Vragen die kunnen helpen bij het formuleren van de visie zijn:
 • Waar geloven we in?
 • Waar willen we over een paar jaar staan?
 • Wat zijn onze kernwaarden?
 • Wat willen we bereiken?
 • Welke ambities hebben we?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen, kansen en bedreigingen in onze sector en hoe spelen we daarop in?
Strategie
In de strategie omschrijf je hoe je de ambitie uit de visie wilt bereiken en wat je daar als vereniging voor moet doen. Een strategie kun je concreet vastleggen in doelstellingen, eventueel opgesplitst in korte- en langetermijndoelstellingen. Omschrijf je doelstellingen altijd SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).
 
Benieuwd hoe de strategie van de NTFU er uitziet? Je vindt het beleidsplan van de NTFU hier

1-op-1 begeleiding

Wist je dat het vaak mogelijk is om begeleiding te krijgen bij het maken van je beleid? Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden. 

Team verenigingsondersteuning

Team verenigingsondersteuning

Stuur je verzoek