Veiligheid en kwaliteit

De NTFU vindt het belangrijk dat toertochten voldoen aan voorwaarden op het gebied van veiligheid, organisatie, toestemming/vergunning, route en natuur  en milieu. 

Kwaliteitseisen

Alle toertochten die onder de vlag van de NTFU georganiseerd worden, moeten aan de minimale eisen uit het kwaliteitssysteem voldoen. Het systeem gaat in op onderwerpen als toestemming/vergunning, organisatie, veiligheid, route, natuur en milieu. Voldoet een tocht hier niet aan, dan kan het evenement niet onder auspiciën van de NTFU plaatsvinden.

Keurmerk Extra Goed Geregeld

Het kwaliteitsbeleid is er om de kwaliteit van toertochten te waarborgen. Dat wordt gedaan aan de hand van het keurmerk Extra Goed Geregeld. Om het keurmerk Extra Goed Geregeld te krijgen moeten tochten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn met name gericht op het organiseren van een goede tocht en de veiligheid voor deelnemers.

Kwaliteitsadviseurs

Als de tocht aan (bijna) alle voorwaarden voldoet, biedt de NTFU de tocht aan bij kwaliteitsadviseurs. Deze adviseur bezoekt de toertocht en beoordeelt de tocht aan de hand van een beoordelingsformulier. Na afloop van de tocht geeft de kwaliteitsadviseur de beoordeling door aan de NTFU.

Toekenning van het keurmerk

De NTFU bepaalt vervolgens aan de hand van het beoordelingsformulier of de tocht het keurmerk ontvangt en koppelt dit terug aan de organisator van de tocht. Als een tocht het keurmerk heeft gekregen, is dit zichtbaar bij de tocht op de Fietssport-kalender middels het blauwe vinkje. De organisator mag gebruik maken van het logo van het keurmerk bij het promoten van de volgende tocht. Het keurmerk is twee jaar geldig.

Veiligheid

Daarnaast verwacht je als deelnemer van de tocht en als gemeente of terreineigenaar dat er goed is nagedacht over de veiligheid. De NTFU helpt tochtorganisatoren om mogelijke risico’s die zich tijdens het evenement kunnen voordoen in kaart te brengen, zoals de risico-analyse. Daarnaast leren we we organisatoren wat zij vooraf, tijdens en na de tocht moeten doen om een zo veilig mogelijk situatie te creëren. Denk aan verkeersregelaars, EHBO en de veiligheidscoördinator. Ook stelt de NTFU bebording ter beschikking waarmee organisatoren deelnemers kunnen waarschuwen voor bijvoorbeeld gevaarlijke oversteekpunten en afdalingen.

Meer weten?

Heb je vragen over de kwaliteit van onze toertochten? Team verenigingsondersteuning staat voor je klaar. 

Team verenigingsondersteuning

Team verenigingsondersteuning

Stel je vraag