Financiering

Als vrijwilliger bij een trailcrew of mountainbikevereniging, ben je al veel tijd kwijt met onderhoud en regelwerk. De financiering komt daar ook nog eens bij. Om het je makkelijker te maken de financiering van de route te organiseren, zetten we de meest voorkomende mogelijkheden voor je op een rij.

Sponsoring

Sponsoring kan een belangrijke bron van inkomsten zijn voor je mountainbikeroute, bikepark of pumptrack. Door de samenwerking te zoeken met bedrijven en instanties, kun je met dergelijke partijen tot overeenstemming komen over een financiële impuls voor je route, park of track. Er zijn 4 hoofdbronnen van nieuwe sponsors te onderscheiden. De genoemde volgorde is willekeurig. Begin met de doelgroep waar je zelf de grootste kans op succes verwacht.

 1. Sponsors werven uit het eigen netwerk: het leden- of vrijwilligersbestand. 
 2. Sponsors werven onder leveranciers. Denk aan het aannemersbedrijf, de houtleverancier of het grondverzetbedrijf
 3. Sponsors werven uit de directe omgeving. Denk aan horeca, fietsenzaken, recreatieparken, et cetera.
 4. Sponsors werven onder lokale adverteerders. Kijk in je lokale krant of de huis-aan-huis-folder welke bedrijven lokaal adverteren.

Vergaar informatie over de potentiële sponsor

Verdiep je in het bedrijf, voordat je contact zoekt. Bekijk de website van de sponsor zorgvuldig en zorg dat je het antwoord op de volgende vragen kent. Dit zijn de aanknopingspunten die je kan gebruiken bij het benaderen van de sponsor.
 • Wie is er binnen het bedrijf verantwoordelijk voor marketing en sponsoring?
 • Sponsort het bedrijf al andere verenigingen? Zo ja, op welke manier?
 • Is er iemand van de vereniging actief bij het bedrijf?
 • Heeft het bedrijf lokaal concurrenten?
 • In welke branche is het bedrijf actief?
 • Wat zijn de belangrijkste actualiteiten in deze branche?
 • Wie is de doelgroep van het bedrijf? Particulieren of bedrijven? Jeugd of volwassenen?
 • Waarover communiceert het bedrijf op de website?
 • Zijn er acties (of vacatures) die interessant zijn voor de leden?
 • Welk motief is het meest waarschijnlijk bij dit bedrijf (zie motieven)?

Selecteer een geschikte sponsormogelijkheid

Denk ook goed na wat jouw trailcrew de sponsor kan bieden:
 • Titelsponsoring van de route | Bijvoorbeeld Giant Track Almere Kemphaan en Specialized Mountainbikeroute Amerongen
 • Logo op de routepaaltjes | Als een bedrijf de titelsponsoring wordt, laat dat dan ook zien door een bord met hun logo op de routepaaltjes te monteren.
 • Logo op het informatiebord Heb je meerdere sponsoren, dan kun je alle bedrijven een plekje geven op het informatiebord dat staat bij het begin van de mountainbikeroute.
 • Vermelding op website en sociale media Geef je sponsoren een mooi plekje op de website en de sociale-media-kanalen van je mountainbikeroute of vereniging.
Probeer niet in je eerste aanbod het onderste uit de kan te halen en kies voor een laagdrempelige sponsormogelijkheid waar de grootste kans op succes voor het binnenhalen van de sponsoring zit. Zo zijn de Bushbikers bijvoorbeeld de Club van 100 gestart: vanaf 100 euro kunnen bedrijven de club al sponsoren.

Doe de sponsor een aanbod

Richt je hierbij vooral op wat het bedrijf met sponsoring te winnen heeft. Het gaat nu met name om wat de sponsor met de sponsoring kan bereiken en niet om wat het de clubs oplevert of de geselecteerde sponsorvorm.

In het aanbod doe je wel een concreet voorstel voor een sponsorvorm en vermeld waarom je deze vorm geselecteerd hebt. Vergeet hierbij niet de concrete kosten te vermelden. Hierop oriënteren bedrijven of het voor hen haalbaar is. 
 

Zelf sponsors werven

Hoe ga je nu aan de slag met sponsoring? Een vraag waar niet alleen trailcrews maar ook tochtorganisatoren tegenaan lopen. In ons kenniscentrum delen we daarom tips én een handig modelcontract. Lees dus 'trailcrews' daar waar we het over toertochten hebben.

Lees meer

NTFU Bosch eBike Systems Trailfund

Het NTFU Bosch eBike Systems Trailfund help je bij de aanleg, het onderhoud en verbetering van mountainbikeroutes. Je kunt op twee momenten in het jaar een aanvraag indienen: vóór mei en vóór november.

Je kunt een aanvraag doen voor:

 • De aanleg van een MTB-route | Denk aan: inhuur van een professionele routebouwer, de huur van een minikraan en kraanmachinist, de aanschaf van specifiek gereedschap of routeinformatiepanelen.
 • Het onderhoud van een MTB-route | Denk aan: het onderhoud aan de ondergrond door bijvoorbeeld halfverharding zoals granulaat of leemhoudend zand, het machinaal aanpakken van slechte stukken.
 • De verbetering van een MTB-route | Denk aan: bruggen, vlonders, hekken, technische objecten zoals rockgardens, drops, jumps, north shores en wallrides.

Kijken: 3 vernieuwde routes dankzij Trailfund

Op de mountainbikeroute van Netersel legden de vrijwilligers van TWC Het Snelle Wiel met hulp van het NTFU Bosch eBike Systems Trailfund een rock garden, north shore- en boomwortelsectie aan. Op deze ‘Monkey Trail’ staan je als mountainbiker nu nog meer technische uitdagingen te wachten. Gevorderde mountainbikers, bikeparkfanaten en wedstrijdrijders kunnen op de Monkey Trail volledig losgaan.

Trailfund aanvragen

Heb je nog een gat in je begroting te dichten? Of in je route? Vraag dan het NTFU Bosch eBike Systems Trailfund aan.

Doe een aanvraag

Subsidies

Het lijkt een open deur, maar lokale subsidies zijn heel vaak goed te vinden op de website van de provincie of de gemeente. Zo kun je bijvoorbeeld op de websites van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Limburg overzichtelijk zoeken naar beschikbare subsidies. Raadpleeg ook de website van het Sportservice-punt, zoals dat van Sport Drenthe, Sportservice Flevoland en Limburg Cycling. En voor gemeenten geldt hetzelfde. Vermoedelijk is op de website van jouw gemeente op dezelfde wijze na te gaan welke subsidies beschikbaar zijn.

Sportsubsidie database

Welke mogelijkheden voor subsidies, sponsoring of financiering bestaan er op sportgebied in Nederland?

Bekijk de Sportsubsidie database

Crowdfunding

Letterlijk betekent crowdfunding: een vastgesteld geldbedrag binnenhalen bij het grote publiek. Je vertelt zoveel mogelijk mensen over je plannen en vraagt of ze geld in je project willen steken. Je kunt bijvoorbeeld leden van de club, familieleden en vrienden benaderen. Maar je kunt ook mensen buiten je directe netwerk op deze manier bij je plannen betrekken.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen investeren in je project.

 • Donatie | Mensen schenkt het geld, zij krijgen daar niets voor terug.
 • Uitlenen | Mensen lenen geld uit en krijgen dit geld na enige tijd terug inclusief rente.
 • Participatie | De waardeontwikkeling van het project wordt gedeeld met de geldschieters.
 • Sponsoring | Mensen investeren geld en krijgen daar een niet-financiële beloning voor terug, bijvoorbeeld een vermelding op het informatiebord.

Vaak zie je ook dat een crowdfundingactie wordt gestart, waarbij vrijwilligers of leden allerlei activiteiten en diensten tegen een vergoeding aanbieden. Bijvoorbeeld een mountainbikeclinic, dat een bedrijf dan kan inkopen.

Je kunt het geheel als trailcrew of vereniging ook zelf organiseren, maar er zijn meerdere organisaties die clubs ondersteuning bieden bij het opzetten van een crowdfunding actie. Steundeclub.nl is bijvoorbeeld zo’n site waar je terecht kunt.

Vignetten

Vrijwillige vignetten zijn een andere manier waarmee je inkomsten kunt genereren voor de aanleg- en onderhoudskosten van je route. Zo'n vrijwillig vignet is eigenlijk niets meer dan een donatie. Bij een vrijwillig vignet kunnen mountainbikers bovendien zelf een bedrag kiezen: dat maakt de drempel lager om mountainbikers toch te verleiden een bijdrage te doen.

Wij-gevoel versterkt

Het leuke van vrijwillige vignetten is dat het wij-gevoel erdoor groeit. Mensen voelen zich betrokken bij de route of het project, waaraan ze bijdragen. En omdat iedereen dat in een mate kan doen, die voor hem of haar past, kan ook vrijwel iedereen meedoen. Door een vignet op te sturen, stimuleer je dat mountainbikers ambassadeurs van je route worden. Met het vignet kunnen mountainbikers op hun beurt laten zien dat ze jouw route steunen.

 

Giften en donaties

Giften - het geven van geld - kan op twee manieren: via een éénmalige schenking of via een periodieke schenking.

 • Eenmalige schenking | Een éénmalige schenking kan direct en eenmalig bijdragen aan het bekostigen van een kort of middellang doel van je trailcrew. Denk aan de bouw van een nieuwe mountainbikeroute of de aanschaf van nieuw materiaal.
 • Periodieke schenking | Ook de periodieke schenking is hiervoor geschikt. Hierbij ontvangt je trailcrew voor een aantal jaren een vast bedrag, zodat je bijvoorbeeld kan toewerken naar de oplevering van een nieuwe technische passage.
Giften krijg je meestal van mensen die je trailcrew, mountainbikevereniging of je route een warm hart toedragen. Iedere groep kent een harde kern van vrijwilligers die zich al jarenlang voor de route inzetten. Of mountainbikers die al jarenlang hun vaste rondje rijden. Al deze mensen zijn sterk bij je mountainbikeroute betrokken en hebben wellicht de behoefte om de route verder te ontwikkelen.

Bijdragen in tijd, materiaal en kennis

Het ontvangen van extra financiën is natuurlijk zeer welkom. Niet iedereen wil of kan geven in de vorm van geld, maar ook jouw trailcrew staat vast te springen om extra ‘handjes’. Mensen kunnen die leveren in de vorm van tijd, materiaal en/of kennis. Zo kan het lid dat advocaat is juridische brieven schrijven en een ander lid met een aannemersbedrijf gratis groot materiaal inzetten. Met de inzet van de personeelsleden van jullie hoofdsponsor kun je vervolgens nieuwe routepalen slaan. Met een campagne kun je je leden informeren over de mogelijkheid om te geven aan jullie vereniging in tijd, materiaal en kennis.