Clubs

Sportakkoord

Sportakkoord

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend door de sportwereld, gemeenten, de Rijksoverheid, provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Sinds de ondertekening is op veel plekken in Nederland een vervolg gegeven aan het akkoord, bijvoorbeeld door middel van lokale sportakkoorden. Het doel? Sport toegankelijk maken voor iedereen in jouw gemeente! Maar hoe werkt het Sportakkoord en wat kan zo’n lokaal Sportakkoord nu betekenen voor jouw vereniging?

Financiering

Elke gemeente met een lokaal Sportakkoord heeft beschikking over een uitvoeringsbudget om de gestelde doelen te bereiken. Voor het jaar 2021 zijn er extra middelen vrijgemaakt waardoor het uitvoeringsbudget lokale Sportakkoord werd verdubbeld.

Services

Services zijn trajecten die jouw vereniging ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Thema’s

Om sporten zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente zijn er zes thema’s omschreven waaronder de services moeten vallen. De zes thema’s zijn:

 1. Inclusief sporten en bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Positieve sportcultuur
 5. Vaardig in bewegen
 6. Topsport die inspireert

Meer weten over deze thema’s? Kijk ook eens op de website van het Sportakkoord voor meer informatie en inspiratie.

6 stappen naar ondersteuning

In 6 stappen helpen we je de meest gepaste vorm van ondersteuning via het Sportakkoord te vinden.

 1. Bedenk wat de grootste uitdaging van jouw vereniging is
 2. Neem contact op met team verenigingsondersteuning van de NTFU via verenigingen@ntfu.nl
 3. Ga in overleg met de verenigingsondersteuners van de NTFU om samen te bepalen waar jouw vereniging hulp mee kan gebruiken
 4. Vind samen met je verenigingsondersteuner de juiste ondersteuning
 5. De verenigingsondersteuner van de NTFU dient een aanvraag voor je in bij de Adviseur lokale sport
 6. Na goedkeuring ontvangt je vereniging de gekozen service en start de realisatie van jullie ambitie!