Routes onderhouden

Vrijwilligers bij trailcrews en mountainbikeverenigingen spelen een belangrijke rol bij het aanleggen en onderhouden van mountainbikeroutes. Het groot onderhoud en de aanleg is de verantwoordelijkheid van de terreineigenaar. Het afwerken van de aangelegde trail en de meeste onderhoudswerkzaamheden kunnen – in overeenstemming met de terreinbeheerder – door vrijwilligers worden uitgevoerd. 

Onderhoudsrichtlijnen

Veel voorkomende werkzaamheden aan mountainbikeroutes zijn:

 • Blad harken
 • Waterreservoirs aanleggen en onderhouden
 • Geul-, kuil- en spoorvorming egaliseren
 • Olifantenpaadjes blokkeren
 • Modderstroken verbeteren
 • Mul zand en mulle afdalingen aanpakken
 • Bochten en bermen repareren
Hoe je dit onderhoud precies uitvoert, staat uitvoerig beschreven in de onderhoudsrichtlijn. Het onderhoud aan de mountainbikeroute doe je altijd in goed overleg met de terreineigenaar. 

Inspectie

Door regelmatig inspecties uit te voeren, signaleer je op tijd veranderende of onverwachte condities van de route en kun je noodzakelijke maatregelen treffen. Zo'n inspectie laat je uitvoeren door iemand met kennis van zaken. Bijvoorbeeld de vrijwillig routecoördinator of door een professional.

Inspecteer minimaal één keer per maand:

 • de hoofd-, aanrij- en verbindingsroutes;
 • parallelle paden
 • bebording
 • technische passages
 • risicovolle situaties
Voor zo'n inspectie gebruik je een inspectieformulier. Je legt de inspectie vast in een rapportage, zodat je inzicht en overzicht op het routeonderhoud blijft houden. Inspecties maken daarmee onderdeel uit van het risicomanagementplan van de routebeheerder.

Je kunt het basisinspectieformulier gebruiken, maar speciaal voor trailcrews die zijn aangesloten bij de NTFU bieden we ook een digitaal inspectieformulier aan. Hiermee registreer je direct de staat van de route, kun je eenvoudig het benodigde onderhoud inplannen en uitgevoerd onderhoud afvinken en kun je foto's toevoegen om de situatie te verduidelijken.

Digitaliseer je inspectieformulier met C-Tip

Trailcrews die bij de NTFU zijn aangesloten, kunnen hun ingevulde inspectieformuleren uploaden en bewaren in C-Tip: een handig digitaal routebeheersysteem.

Lees meer

Onderhoud vastlegggen

Het vastleggen van het onderhoud in een logboek is belangrijk. Je kunt laten zien dat jouw organisatie zich aan de onderhoudsrichtlijn houdt én dat je voldoende zorgplicht op je hebt genomen.

Trailcrews die bij de NTFU zijn aangesloten, kunnen gratis het programma C-TIP gebruiken als onderhoudslogboek. Je kunt met C-TIP:

 • je mountainbikeroute(s) intekenen;
 • nieuwe lussen, verbindingsroutes of parallelle paden toevoegen;
 • dragers zoals routepalen, bruggen en vlonders aangeven;
 • meldingen over de staat van de route bijhouden;
 • prioriteit van de schade aan de route aangeven;
 • direct acties aan de meldingen koppelen; 
 • foto’s toevoegen om de actie of staat van de route te verduidelijken;
 • uitgevoerd onderhoud registreren.

Aan de slag met C-TIP

C-TIP is een beheersysteem voor recreatieve routes. De NTFU heeft speciaal voor trailcrews extra toepassingen laten bouwen, zoals het onderhoudslogboek. 

Lees meer

Vrijwilligers

Nederland telt ruim 2.750 vrijwilligers die samen meer dan 105.500 uur per jaar aan de mountainbikeroutes werken. Zonder vrijwilligers dus géén mountainbikeroutes. Deze trailcrews zijn dus onmisbaar om kwalitatief goede, uitdagende en duurzame routes te garanderen. 

De meeste mensen die vrijwillig de handen uit de mouwen steken, doen dat bijvoorbeeld omdat ze:

 • de mountainbikesport een warm hart toedragen;
 • graag bezig zijn in de natuur;
 • een nieuwe vaardigheid willen leren;
 • het heerlijk vinden om fysiek bezig te zijn.

 

Veilig werken

Als mountainbiker én als vrijwilliger verwacht je dat er goed is nagedacht over de veiligheid op de route. Ook voor jouw route is het dus belangrijk dat je mogelijke risico’s in kaart brengt, zeker als je aan de slag gaat met onderhoud.

Veilige werkomstandigheden voor je vrijwilligers

Zie het werken aan mountainbikeroutes als werken in de tuin, een hele grote tuin. En daar heb je gereedschap bij nodig: van harken en schoppen tot zwaarder materiaal zoals kettingzagen, bladblazers en kleine graafmachines. En dat brengt risico's met zich mee.

Zoals je vrijwilligers zorgen voor de mountainbikeroutes, heb jij dus de verantwoordelijk om goed voor je vrijwilligers te zorgen. Denk aan:

 • Veiligheidsinstructies
 • Voorlichting
 • Beschikbaar stellen van persoonsbeschermende middelen zoals gehoorbescherming, veiligheidsbrillen en speciale hand- en werkschoenen
Geef je vrijwilligers ook een interne opleiding, zeker als een vrijwilliger nieuw is. Laat elke vrijwilliger een inwerkprogramma doorlopen, waarmee je ze bekendmaakt met het werken met gereedschappen en laat zien hoe ze verantwoord omgaan met de natuur.

Veiligheid voor mountainbikers

Als je (groot) onderhoud gaat uitvoeren, moet je mountainbikers daar ruim van tevoren goed over informeren. Bijvoorbeeld via je website en sociale-media-kanalen.

Op de mountainbikeroute zelf moet je ook een aantal voorzorgsmaatregelen nemen:
 • Zet de plek of het deel van de route waar je gaat werken, goed af.
 • Informeer mountainbikers op de route met waarschuwingsborden én bewegwijzering voor een omleidingsroute.

DIRRT Project

Wil je jezelf ontwikkelen tot een professioneel routebouwer? Volg dan de DIRRT-opleiding van IMBA Europe. DIRRT staat voor Developing Intereuropean Resources for Trail building Training.

Lees meer