Kenniscentrum

Veilig fietsen

Veiligheid binnen jouw vereniging

Veiligheid is een mooi, belangrijk maar ook lastig thema. Het gaat immers over regels en het naleven ervan, maar ook over verenigingscultuur en de sfeer die ontstaat als afspraken en meningen over veiligheid ter sprake komen. Vaak wordt veiligheid gezien als een vervelend, zwaar thema. Een ‘ver-van-m’n-bed-show’. Maar dat hoeft het niet te zijn! Iedere wielrenner heeft tenslotte met veiligheid te maken. Maak het thema dus in ieder geval concreter door er over in gesprek te gaan met je leden.

Bespreek de invloed van veiligheid op de sfeer

Veiligheid is op allerlei manieren te belichten. Je kunt het hebben over de inhoud van bepaalde regels en richtlijnen, dat noemen we de technische kant. Maar je kunt het ook hebben over organisatie, mensen en gedrag. Wanneer voelen leden zich veilig bij de vereniging, in sociaal én fysiek opzicht? Dat is als (veiligheids)zaken goed geregeld zijn, maar ook als er een positieve sfeer heerst, waarin mensen elkaar op een prettige manier aanspreken op het wel of niet nakomen van de gemaakte afspraken. Bespreek dus eens met elkaar hoe veiligheidsafspraken de sfeer binnen de club positief én negatief beïnvloeden. Je kunt hier bijvoorbeeld de gedragscodepasjes voor gebruiken, een mooi middel om veiligheid bespreekbaar te maken.

Wegkapitein

Fiets je in een groep groter dan 4 personen? Dan is het verstandig om met een wegkapitein, MTB-begeleider of jeugdbegeleider te rijden. Deze persoon zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van je vereniging worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is, zet routes uit en ziet toe op de snelheid van de groep. Hoe je dit in de praktijk brengt leer je op een eendaagse opleiding die je via ons kunt volgen. Meer informatie hierover vind je op de pagina over instructeursopleidingen.