Organisatie

De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is een overkoepelende organisatie voor fietsers, fietsverenigingen, toertochtorganisatoren en trailcrews in Nederland. De wielersportbond is een vereniging die opgericht is in 1956. De NTFU is lid van sportkoepel NOC*NSF en wordt erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Unieraad

Het hoogste orgaan van de NTFU is de Unieraad. Hierin worden alle leden en verenigingen door (vrijwillige) afgevaardigden vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt in mei/juni de Unieraadvergadering (Algemene Leden Vergadering) gehouden waarin de Unieraad wordt belast met het vaststellen van de:

  • Tarieven
  • (financieel) Jaarverslag
  • Begroting
  • Jaarplan
  • Voorziening in vacatures in het hoofbestuur en commissies

Afgevaardigden

De NTFU kent 25 regio's, elke regio is een geografische vertegenwoordiging van de aangesloten verenigingen, stichtingen en andere organisaties. Iedere regio wordt vertegenwoordigd door één, gekozen, (vrijwillige) afgevaardigde. De NTFU kent ook 4 geografische clusters. Ieder cluster is een vertegenwoordiging van onze individueel aangesloten leden en wordt vertegenwoordigd in de Unieraad door één (vrijwillige) clusterafgevaardigde. 
 
Bekijk hier het rooster van aftreden van de regio-afgevaardigden en de clusterafgevaardigden.

Het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de NTFU bestaat uit tenminste vijf personen die worden benoemd door de Unieraad. Het hoofdbestuur vertegenwoordigd de NTFU en is belast met het op hoofdlijnen besturen van de NTFU. 

Bekijk de leden van het Hoofdbestuur

Alle hoofdbestuursfuncties binnen de NTFU zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet.
 

Bekijk hier het bestuursreglement van het NTFU hoofbestuur.
 
Bekijk hier het rooster van aftreden van het NTFU hoofbestuur.

De directeur

Het hoofdbestuur geeft opdracht aan de directeur van het Uniebureau om de NTFU te vertegenwoordigen. De directeur is belast met de uitvoering van het beleid. De directeur geeft leiding aan het Uniebureau, de werkorganisatie van de NTFU. Arjan de Vries is de directeur van de NTFU. 

Medewerkers

Een enthousiast team van medewerkers is dagelijks bezig met het behartigen van de belangen van fietsers, verenigingen en toertochorganisatoren. 

Bekijk het overzicht van alle medewerkers

Vertrouwenscontactpersoon

Bij de NTFU zijn twee vertrouwenscontactpersonen actief: Martine van de Veen en Luuk Berends. Je kunt bij (een van) hen terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van grensoverschrijdend gedrag of vermoedens hebt van grensoverschrijdend gedrag binnen je vereniging. Ook kun je bij hen terecht als je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag of hiervan getuige bent. De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, zijn altijd privé.

De vertrouwenscontactpersoon geeft algemene informatie, vertelt welke stappen je kunt zetten, helpt met het zoeken naar oplossingen of verwijst je indien nodig door. De vertrouwenscontactpersoon gaat vertrouwelijk met je verhaal om. Het kan zijn dat andere personen betrokken moeten worden bij een vraag of probleem, maar dit gebeurt nooit zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent.  

Martine van de Veen
Werkzaam op: Maandag, dinsdag en donderdag
Luuk Berends
Werkzaam op: maandag t/m donderdag