Home

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Wielersportbond NTFU

Welkom bij Wielersportbond NTFU (NTFU). Alle producten en diensten die onderdeel zijn van het NTFU-lidmaatschap worden geleverd door de NTFU of door zorgvuldig geselecteerde partners.

 
1. Lidmaatschap

De NTFU biedt sportieve fietsers twee typen lidmaatschap: het lidmaatschap waarbij de fietser via een vereniging bij de NTFU is aangesloten, hierna te noemen verenigingslidmaatschap, of het lidmaatschap waarbij de fietser rechtstreeks bij de NTFU is aangesloten, hierna te noemen individueel lidmaatschap.

Alle NTFU-leden leveren een financiële bijdrage aan het werk van de NTFU als belangenbehartiger en profiteren van voordeel waaronder :
   (i) Korting op meer dan 2500 toertochten
   (ii) 6 x per jaar Fietssport Magazine
   (iii) Unieke fietsschadeverzekering
   (iv) Snel van start met Scan & Go
   (v) een PLUS-account op Fietssport.nl

Het NTFU-lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Hoofdleden en Gezinsleden

De NTFU kent Hoofdleden en Gezinsleden. Wanneer meerdere NTFU-leden op hetzelfde adres wonen kan een van de leden als Hoofdlid worden geregistreerd en de overige leden als Gezinslid, Er zal naar het adres slechts één Fietssport Magazine worden verzonden. Voor het gezinslidmaatschap geldt een korting van € 3,- op het lidmaatschapstarief.

2. Verenigingslidmaatschap

Binnen NTFU-verenigingen wordt gefietst op racefiets, mountainbike en/of recreatieve fiets. De ene vereniging richt zich meer op het sportieve fietsen, terwijl een andere vereniging juist de voorkeur geeft aan recreatief fietsen. Bij de NTFU zijn ruim 500 fietsverenigingen aangesloten. Met het verenigingslidmaatschap kunnen fietsers niet alleen profiteren van het basisvoordeel van het NTFU-lidmaatschap. Zij kunnen ook gebruik maken van het aanbod van de vereniging zoals trainingen en clubritten, kennis van collega-fietsers over materiaal en onderhoud en de gezelligheid van het gezamenlijk beoefenen van de wielersport.

Het verenigingslidmaatschap bestaat uit twee onderdelen:

  • Het NTFU-lidmaatschap zoals beschreven in artikel 1
  • Het verenigingsdeel

Het verenigingsdeel kan per vereniging anders worden ingevuld. Deze algemene voorwaarden beschrijven alleen de voorwaarden van het NTFU-lidmaatschap. Voor meer informatie over de voorwaarden van het verenigingslidmaatschap verwijzen we je naar de voorwaarden van de vereniging.

Duur van je Lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar van de NTFU loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschapsjaar van de vereniging kan hiervan afwijken. Neem voor meer informatie contact op met de vereniging.

Lidmaatschapskosten

Een vereniging betaalt jaarlijks een afdracht per lid aan de NTFU. Het lidmaatschapstarief voor het verenigingslid wordt door de vereniging bepaald.

Aanvullende diensten NTFU

Naast het verenigingslidmaatschap biedt de NTFU een aantal aanvullende diensten die rechtstreeks bij de NTFU kunnen worden afgenomen. Dit zijn diensten zoals de aanvullende fietsschadeverzekering of een reisverzekering.

Indien je een aanvullende dienst afsluit kun je via iDEAL betalen en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om daarna het overeengekomen tarief tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen

Het verenigingslidmaatschap dient via de vereniging te worden opgezegd. Hierbij rekening houdend met de opzegtermijn die de vereniging hanteert. De vereniging zal het NTFU-lidmaatschap inclusief de aanvullende diensten beëindigen. Het verenigingslid blijft lid van de NTFU tot het einde van het jaar. Het restant van het betaalde lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald.

Leden die het verenigingslidmaatschap om willen zetten naar een individueel lidmaatschap dienen zich als nieuw lid aan te melden. Als de gegevens hetzelfde zijn behoudt het lid zijn lidnummer.

Dubbel lidmaatschap

Personen die van twee of meer NTFU-verenigingen lid zijn, hoeven bij slechts één vereniging een NTFU-lidmaatschap af te nemen. Een NTFU-lid beslist zelf bij welke vereniging het NTFU-lidmaatschap wordt afgenomen. Bij de andere vereniging(en) geeft hij/zij aan dat hij/zij al een NTFU lidmaatschap heeft. De secretaris van de vereniging zal dit in de administratie van de NTFU verwerken.

 
3. Individueel lidmaatschap

Fietsers die (nog) geen behoefte hebben aan een verenigingslidmaatschap kunnen kiezen voor het individuele lidmaatschap van de NTFU.

Duur van je Lidmaatschap

Het NTFU-lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aan het einde van het jaar wordt het Individueel lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij je opzegt voor 1 december.

Lidmaatschapskosten

De tarieven van het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op www.ntfu.nl. Lid worden kan op ieder moment in het jaar, er wordt gedurende het jaar echter geen korting gegeven op het lidmaatschapstarief.

Betaalwijze

Indien je een individueel lidmaatschap afsluit kun je via iDEAL betalen en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om daarna het overeengekomen lidmaatschapsgeld tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen

Het Lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je het Lidmaatschap wilt opzeggen kun je een mail ovv ‘opzeggen’ en je lidnummer sturen naar info@ntfu.nl. De opzegging moet voor 1 december bij ons binnen zijn. Je blijft lid tot het einde van het kalenderjaar. Het restant van het betaalde lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald.

Minimum leeftijd

De minimum leeftijd is 18 jaar. Ben je onder de 18? Dan kan je een individueel lidmaatschap pas afsluiten na toestemming te hebben ontvangen van je ouder of voogd.

XL- lidmaatschap

Indien je in september kiest voor het individueel lidmaatschap krijg je de mogelijkheid een XL-lidmaatschap af te sluiten. Voor een speciaal tarief krijg je een lidmaatschap voor 16 maanden. Na 16 maanden wordt het XL-lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd naar een individueel lidmaatschap.

 
4. Opschorting NTFU dienstverlening

De NTFU kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk opschorten wanneer:

  • Het lid in gebreke is de contributie of andere door het lid aan de NTFU verschuldigde bedragen, inclusief eventuele incassokosten, binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
  • Het lid als rechthebbende van de NTFU services oneigenlijk gebruik van de service heeft gemaakt of heeft willen maken.
  • Het lid in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of onze disclaimer


5. Inschrijven voor toertochten via NTFU.nl

Op NTFU.nl kunnen zowel NTFU-leden als niet-leden zich online inschrijven voor toertochten die georganiseerd worden door derden. NTFU-leden kunnen gebruik maken van het Scan & Go registratiesysteem. Met Scan & Go ga je snel van start. Indien je kiest voor online inschrijven wordt via een iDeal-transactie het betreffende inschrijfgeld van je rekening afgeschreven.

Wie organiseert de toertochten?

Let op, de toertochten op NTFU.nl worden niet door de NTFU georganiseerd en zijn onderhavig aan de algemene voorwaarden van de organiserende partij. Wij raden je daarom aan de gedragscode en/of voorwaarden van de organiserende partij goed door te nemen.

Wie is verantwoordelijk voor restitutie bij afgelasting?

Mocht, om wat voor reden dan ook, een toertocht afgelast worden, dan restitueert NTFU het inschrijfgeld niet. De reden hiervoor is dat NTFU niet de organiserende partij is. De organiserende partij (vereniging, stichting of bedrijf) is te allen tijde verantwoordelijk voor de inschrijvingen, inschrijfgelden en aangeboden producten. NTFU is niet verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden van de organiserende partij en jouw acceptatie van de algemene voorwaarden van de organiserende partij.

6. Abonnement Fietssport Magazine

De NTFU geeft zes keer per jaar Fietssport Magazine uit. Leden van de NTFU ontvangen het blad kosteloos, als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet-leden kunnen zich abonneren op Fietssport Magazine.

Duur van het abonnement

Een abonnementsjaar bestaat uit zes edities van Fietssport Magazine. Aan het einde van het ‘jaar’ wordt het abonnement automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij je tijdig opzegt.

Abonnementskosten

De tarieven van het abonnement worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op www.ntfu.nl. Abonnee worden kan op ieder moment in het jaar.

Betaalwijze

Indien je een abonnement op Fietssport Magazine afsluit kun je via iDEAL betalen en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om het overeengekomen tarief tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen

Het abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je het abonnement wilt opzeggen kun je een mail ovv ‘opzeggen abonnement’ en je relatienummer sturen naar info@ntfu.nl. De opzegging moet tenminste een maand voor het einde van het abonnementsjaar bij ons binnen zijn. Het restant van de betaalde abonnementskosten wordt niet terugbetaald.

 
7. Woonachtig in het buitenland

NTFU-leden en abonnees met een adres buiten Nederland ontvangen niet automatisch het Fietssport Magazine. Voor hen wordt het magazine in digitale vorm beschikbaar gesteld via een speciaal portaal.

8. Stemrecht

Alle leden van de NTFU worden vertegenwoordigd door 29 verkozen afgevaardigden. Tijdens de jaarlijkse Unieraad stemmen alle afgevaardigden over het te voeren beleid van de NTFU. Voor meer informatie over de Unieraad, de statuten, het huishoudelijk reglement en de vergaderstukken van de NTFU kun je contact opnemen met het NTFU Uniebureau via info@ntfu.nl.

9. Privacy

De NTFU gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij raden je aan om dit privacybeleid aandachtig door te nemen zodat je volledig op de hoogte bent van de gegevensverwerking.

10. Ledenacties

Voor bezoekers van NTFU.nl en en NTFU-leden worden incidenteel winacties georganiseerd. Op deze acties zijn, naast deze algemene voorwaarden, afzonderlijke voorwaarden van toepassing. Deze zullen bij de ledenacties op de site kenbaar worden gemaakt.

11. Vragen of klachten?

Indien je vragen of klachten hebt kun je deze sturen naar info@ntfu.nl.

mei 2017