Tour de Force roept kandidaat-raadsleden op: zet de fiets op 1

‘Zet de fiets op 1’ in de nieuwe coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld gaan worden. Die oproep doet een brede coalitie van maatschappelijke organisaties namens Tour de Force aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Ook de NTFU steunt deze oproep.

'Zet de fiets op 1' in de nieuwe coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld gaan worden. Die oproep doet een brede coalitie van maatschappelijke organisaties namens Tour de Force aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Ook de NTFU steunt deze oproep.

De oproep Zet de fiets op 1 is een initiatief van Tour de Force, een samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. De NTFU is ook onderdeel van Tour de Force.

Waarom inzetten op de fiets?

De partijen die achter Zet de fiets op 1 staan, zijn er van overtuigd dat de fiets een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. Steeds meer fietsers pakken bijvoorbeeld de racefiets of mountainbike. Fietsen is dan ook een belangrijke manier om te ontspannen en te sporten en draagt bij aan de gezondheid van mensen. 

In deze factsheet zet Tour de Force de positieve effecten van de fiets op een rij

Extra investeringen voor de fiets

Om het fietsgebruik in Nederland te stimuleren, zijn extra investeringen in goede en veilige voorzieningen, zo wordt gesteld in de oproep. Te denken valt aan brede, veilige fietspaden, stallingen en fietssnelwegen voor langere afstanden. De gemeente is hierbij aan zet. Lokale politici die straks een coalitieakkoord opstellen, of juist in de oppositie zitten, kunnen bijdragen door de fiets een prominente plek te geven.

Oproep aan alle kandidaat-raadsleden

Via sociale media vragen de initiatiefnemers zoveel als mogelijk kandidaat-raadsleden om zich sterk te maken voor de fiets. Ook stuurde Tour de Force een oproep naar de gemeentegriffiers van alle gemeenten in Nederland, ter verspreiding onder de raadsleden en wethouders.

Misschien ook interessant...