Inspectieformulier

Door regelmatig inspecties uit te voeren, signaleer je op tijd veranderende of onverwachte condities van je mountainbikeroute en kun je maatregelen treffen. Voor zo'n inspectie gebruik je een inspectieformulier.

Basisinspectieformulier

Een inspectie van je mountainbikeroute laat je uitvoeren door iemand met kennis van zaken. Bijvoorbeeld de vrijwillig routecoördinator of door een professional. Inspecteer minimaal één keer per maand:

  • de hoofd-, aanrij- en verbindingsroutes;
  • parallelle paden
  • bebording
  • technische passages
  • risicovolle situaties
Voor zo'n inspectie gebruik je een inspectieformulier. Je legt de inspectie vast in een rapportage, zodat je inzicht en overzicht op het routeonderhoud blijft houden. Inspecties maken daarmee onderdeel uit van het risicomanagementplan van de routebeheerder.

Je kunt hiervoor onderstaand basisinspectieformulier gebruiken.

Inspectieformulieren digitaliseren

Trailcrews die zijn aangesloten bij de NTFU, kunnen hun ingevulde inspectieformuleren uploaden en bewaren in C-Tip: een handig digitaal routebeheersysteem. Zo kun je laten zien dat jouw organisatie zich aan de onderhoudsrichtlijn houdt én dat je voldoende zorgplicht op je hebt genomen.

Aan de slag met C-Tip

Trailcrews die bij de NTFU zijn aangesloten, kunnen hun ingevulde inspectieformuleren uploaden en bewaren in C-Tip: een handig digitaal routebeheersysteem.

Lees meer