Besturen van je vereniging

Het besturen van een vereniging doe je vaak uit liefde voor de sport of de vereniging. Toch is het verstandig om een aantal formele zaken goed in te regelen. Zo kun je uiteindelijk meer tijd besteden aan hetgeen wat de vereniging zo leuk maakt: fietsen en gezelligheid! 

De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een orgaan van de vereniging dat, zoals de naam al doet vermoeden, uit alle leden van de vereniging bestaat. Het zijn uiteindelijk de leden die beslissen over het reilen en zeilen van de vereniging. In de statuten van de vereniging staan vaak de regels rondom de ALV vastgelegd. Zo staat er vaak iets in de statuten over hoe vaak een ALV moet plaatsvinden, hoe lang van tevoren je leden dient te informeren en hoe het zit rondom stemmen. Om achteraf problemen te voorkomen is het als bestuurslid belangrijk om deze regels goed te kennen én na te leven. 

Maak de ‘moetjes’ leuk

Natuurlijk, tijdens een ALV staan altijd ‘moetjes’ op de agenda. De jaarrapportage, de begroting of een ingekomen stuk. Maar probeer dit soort punten eens leuk te brengen! Presenteer je jaarverslag in cijfers en statistieken, in plaats van in een lange, saaie lap tekst. Leg in begrijpelijke taal uit waarom de contributie omhoog of omlaag gaat.

Voorkom aansprakelijkheid

Als vereniging ben je via de NTFU standaard verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook is het mogelijk om additioneel een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een verzekering biedt echter lang niet altijd zekerheid tegen aansprakelijkheid. Als het bestuur of de vereniging zijn taak 'onbehoorlijk' heeft uitgevoerd, kan er alsnog sprake zijn van aansprakelijkheid. 

Verantwoordelijkheden als vereniging

Als vereniging heb je de verantwoordelijkheid om verschillende zaken goed ingeregeld te hebben. Hoe zit het met de (sociale) veiligheid van leden? Is de toertocht die je organseert helemaal veilig? En hoe wordt er omgegaan met ongewenst gedrag? Of het nu aankomt op veiligheid, de jeugdafdeling of een toertocht, doorloop als vereniging altijd de volgende stappen:
  1. Denk vooraf goed na over mogelijke risico's die samengaan met bepaalde activiteiten.
  2. Zijn er risico's? Welke maatregelen kun je dan als vereniging nemen en welke afspraken maak je?
  3. Leg maatregelen en afspraken die voortkomen uit bovenstaande punten vast op de website van de vereniging, in beleid of in de algemene voorwaarden. Zo kun je leden en/of deelnemers mogelijk wijzen op de maatregelen die je hebt genomen én kun je achteraf aantonen dat je goed hebt nagedacht over mogelijke risico's. 

Behoorlijk bestuur

Los van de verantwoordelijkheden als vereniging, heb je die als bestuurslid ook. Als een bestuurslid zijn taak 'onbehoorlijk' heeft uitgevoerd kan hij/zij zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Nu is natuurlijk de vraag: wanneer vervul je je taak als bestuurder of als bestuur onbehoorlijk? Wat kan jouw bestuur nu al inregelen om dit risico zo veel mogelijk uit te sluiten? Met behulp van deze checklist kun je als bestuur bespreken en bekijken of én hoe je vereniging aan de voorwaarden kan voldoen. 

Code Goed Sportbestuur

De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur voor verenigingen. Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. In de code staan vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. Aan de slag met de Code Goed Sportbestuur? Bekijk hier alle informatie:

Modelstatuten

De NTFU heeft voor verenigingen en organisatoren modelstatuten opgesteld die gebruikt kunnen worden bij het oprichten van een vereniging of stichting óf bij het vernieuwen van de bestaande statuten van je vereniging. De modelstatuten zijn opgesteld op basis van het model van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. De modelstatuten voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving zoals de AVG-wetgeving, de nieuwe wet WBTR, de Code Goed Bestuur. Naast de modelstatuten is er een voorbeelddocument voor het Huishoudelijke Reglement van je vereniging beschikbaar. 

Wil je als vereniging een statutenwijziging doorvoeren? Dan dien je de vernieuwde statuten voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering. Als de ALV is ingestemd met de wijzigingen leg je de vernieuwde statuten vast bij de notaris. 

 

Vragen? We staan voor je klaar!

Heb je vragen over het besturen van je vereniging? Luuk Berends staat voor je klaar om mee te denken met al je vragen. 

Luuk Berends

Medewerker Verenigingsondersteuning

Stel je vraag