Vergunningen

Het wordt lastiger een tocht te organiseren. Sommige tochten die al jaren georganiseerd worden, worden noodgedwongen geannuleerd. Anderen moeten het aantal deelnemers terugschroeven. Dat komt omdat regels strenger worden en de procedure om toestemming of een vergunning te krijgen nog steeds ingewikkeld is en organisatoren steeds meer moeten betalen.

Eenvoudiger vergunningen aanvragen

De NTFU streeft naar een eenvoudige vergunningsaanvraag. Op dit moment werkt iedere gemeente, provincie of terreineigenaar met eigen protocollen en formulieren voor evenementenvergunningen. Aangezien een toertocht vaak over terreinen van verschillende eigenaren gaat moet de organisator bij elke eigenaar apart een vergunning aanvragen. Daarom pleit de NTFU voor een verlaging van de regel- en lastendruk voor tochtorganisatoren. Dat doen we samen met de KWbN, KNHS, KNSB en NOC*NSF. Als buitensportbonden vinden we dat gemeentelijke procedures eenvoudiger en korter kunnen, zodat het werk voor tochtorganisatoren in de fiets-, wandel-, ruiter- en schaatssport én gemeenten eenvoudiger wordt.

Motie voorstel verlichten regeldruk voor amateursportorganisaties

Sportkoepel NOC*NSF is de gesprekspartner voor de sport richting de overheid. De ruim 70 aangesloten sportbonden, brengen wensen en belangen van ‘hun’ sport in bij de sportkoepel. Een vaste commissie van NOC*NSF maakt een prioritering en zet deze onderwerpen op de politieke agenda.

Om de buitensport goed op de kaart te zetten, hebben NTFU, KWbN, KNHS en KNSB de krachten gebundeld. Onze gemene deler: we sporten allemaal in de openbare buitenruimte en activiteiten zoals wandel- en fietstochten hebben veel gelijkenissen. Onze lobby voor de vereenvoudiging van vergunningsprocedures heeft met hulp van NOC*NSF de Tweede Kamer dus bereikt.

Eind 2021 heeft de toenmalig staatssecretaris van Sport – Paul Blokhuis – de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gevraagd met gemeenten te kijken hoe de vergunningsprocedure voor sportevenementen eenvoudiger kan.
 
In het voorjaar van 2023 diende vervolgens Tweede Kamer-lid Rudmer Heerema (VVD) een motie in over een voorstel om de regeldruk voor amateursportorganisaties te verlichten. Deze motie werd op 9 mei aangenomen, waarna eind juni de Tweede Kamer besloten heeft de regeldruk te agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Sport op 20 november 2023.
 
Bekijk alle Kamerstukken over de motie over een voorstel voor het verlichten van de regeldruk voor amateursportorganisaties

 

Online tool EVA

Eenvoudig Vergunningen Aanvragen (EVA) is een tool van de NTFU waarmee tochtorganisatoren in één keer de contactgegevens van alle gemeenten en terreineigenaren in kaart brengen en hun tocht direct kunnen aanmelden.

Aan de slag met EVA

Vergunningen betaalbaar houden

Organisatoren moeten steeds meer geld betalen voor toestemming en vergunningen. We willen voorkomen dat deelnemers van de tocht daardoor flink meer gaan betalen. We zetten ons daarom in voor standaardprijzen voor toestemmingen en vergunningen. We doen dat samen met sportkoepel NOC*NSF en andere (buiten)sportbonden.

Ondersteuning bij lokale belangenbehartiging

Toestemming of vergunningen voor toertochten worden lokaal verleend. Omdat het steeds drukker wordt op de weg, in het bos en de natuur, kijken vergunningverleners kritischer naar aanvragen voor evenementen. Het is belangrijk dat organisatoren (blijven) praten met lokale terreinbeheerders en overheid, over wat er wél kan en mag. We helpen organisatoren daarmee met tips en opleidingen zodat ze lokaal beter voor hun belangen opkomen.

Standpunten NTFU

Lees hoe wij over verschillende onderwerpen zoals vergunningen denken.

Lees meer

Meer weten?

Vragen over wat de NTFU doet voor toertochten, zoals het eenvoudiger maken en betaalbaar houden van vergunningen? Neem contact op met Myron ter Haar, belangenbehartiger bij de NTFU.

Myron ter Haar

Belangenbehartiger

Mail Myron