Disclaimer NTFU

NTFU.nl is een website van en voor liefhebbers van de fietssport. Samen met alle betrokkenen proberen wij een zo compleet en actueel mogelijk platform te realiseren waarop je kennis en activiteiten vindt die jou helpen je sport te organiseren.

Bron

Een groot deel van de informatie die je terugvindt op NTFU.nl wordt aangeleverd door verenigingen, organisaties en andere betrokkenen die zijn aangesloten bij wielersportbond NTFU of waarmee de NTFU een goede relatie onderhoudt. Mocht je op NTFU.nl informatie tegenkomen die niet correct of onrechtmatig is dan kun je ons dat laten weten via info@ntfu.nl. Wij zullen je klacht verwerken en - waar nodig - de informatie aanpassen of van de website verwijderen.

Gebruik

Alle informatie op NTFU.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons uiterste best om de informatie op NTFU.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De NTFU aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de NTFU of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NTFU. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan in de volgende situaties:

  • Het delen van detailinformatie over een specifiek artikel, evenement of route met persoonlijke contacten via Whatsapp, e-mail, Facebook, Twitter of een ander sociaal medium.
  • Het overnemen van gedeelten van artikelen van NTFU.nl voorzien van een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen: de bronvermelding bevat de naam ‘NTFU’, de tekst ‘NTFU’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op NTFU.nl.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van NTFU-content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van NTFU wilt plaatsen vragen we je contact met ons op te nemen via info@NTFU.nl. Het overnemen van andere elementen dan tekst is niet toegestaan. Het overnemen van toertochtdetails en/of routedetails is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de NTFU.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van NTFU.nl zijn die van de gebruikers of auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de NTFU. De NTFU kan er niet voor instaan dat de informatie op NTFU.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd.

Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op NTFU.nl. NTFU behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. NTFU behoudt zich tevens het recht voor - tenzij anders is overeengekomen met de auteur - materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Commerciële uitingen

Gesponsorde items en advertenties op NTFU.nl zijn als zodanig herkenbaar en blijven de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Contactgegevens NTFU

Wielersportbond NTFU. Postbus 326 3900 AH Veenendaal E-mail: info@ntfu.nl


mei 2017