Privacy: de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en hebben ook sportverenigingen te maken met de strengere regels rond het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het ook voor jouw vereniging zaak om de zaken rond deze privacywet op orde te hebben. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten registreren hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Lees hier alles over de AVG

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2022 ging de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. De wet heeft invloed op de manier hoe verenigingen en stichtingen georganiseerd zijn en gaat in het kort over het volgende:

  • Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders.
  • Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  • Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden. Veel zaken die volgens de nieuwe wet als verplichting zijn vastgesteld, zijn gelukkig nu al vaak gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. Als je de stappen hieronder doorloopt, dan voldoet je vereniging of stichting in elk geval aan de verplichtingen die de wetswijziging oplegt.

Om als vereniging te voldoen aan de nieuwe wetgeving, is het belangrijk om een aantal acties te ondernemen. We omschrijven wat je als vereniging exact dient te doen in onderstaande stappenplan.

Download het stappenplan 

Gratis juridische ondersteuning

Verenigingen hebben regelmatig juridische vragen, daarom heeft de NTFU afspraken gemaakt met DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport. Zo kunnen aangesloten verenigingen van de NTFU gratis en onbeperkt gebruikmaken van juridische ondersteuning. Stel eenvoudig je vraag via 088-327 98 36 of stuur een mail via onderstaande button. 

Stel je vraag