Over de NTFU

Wielersportbond NTFU zet zich in voor de sportieve fietser: wielrenners, mountainbikers en gravelbikers. Dat kunnen we doen dankzij de steun van meer dan 75.000 leden. Samen met onze verenigingen, tochtorganisatoren, trailcrews en partners zorgen we voor mooie toertochten, routes, aantrekkelijke diensten én kennis over de wielersport. 

Historie

1956
Het fundament van de NTFU werd gelegd in 1956 toen in een bovenzaaltje van Hotel Centraal in Alphen aan den Rijn de oprichting van de Samenwerkende Rijwiel Toer Clubs (S.R.T.C.) plaatsvond. De S.R.T.C. bestond uit vier verenigingen en noemde zichzelf de leidende organisatie voor de wielersport. De S.R.T.C. hield zich sinds oprichting bezig met het afstemmen van verschillende toertochten en verzorgde daarnaast de uitgave van de Rijwieltoerist. De Rijwieltoerist was een jaarlijks overzicht van verschillende fietsevenementen in Nederland en daarmee de voorganger van de hedendaagse toertochtenkalender. Ook het toerboekje was een initiatief van de S.R.T.C. Met het toerboekje werden aantal gefietste kilometers per jaar bijgehouden door de fietsers. De organisatie groeide langzaam uit tot negen verenigingen in 1957 en zestien verenigingen in 1962.

1963
In 1963 bestond de behoefte naar een organisatienaam met een meer landelijk karakter. Een eigen bond, zoals de ANWB en de KNWU. De S.R.T.C. werd omgedoopt tot de Nederlandse Rijwiel Toer Unie (NRTU). 

1968
De NRTU sloot zich aan bij de Alliance International du Tourisme.

1969
De NRTU sloot zich aan bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF, nu NOC*NSF).

1991
In 1990 vond er intensief overleg plaats tussen de NRTU en de sectie toerfietsen van de KNWU. Er werd in de Algemene Vergaderingen van beide organisatie overeenstemming bereikt om de sectie toerfietsen van de KNWU toe te voegen aan de NRTU. Als naam voor de nieuwe organisatie werd de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) gekozen. Op 11 juni 1990 ondertekenden beide voorzitters de overeenkomst en per 1 januari 1991 was de NTFU een feit. De organisatie kende op dat moment 407 verenigingen met 29.000 leden. Gezamenlijk werden er jaarlijks zo'n 7.000 fietsevenementen georganiseerd. 

2007
In 2007 introduceert de NTFU de labels Velosport en Singletracks waarmee voor het eerst wielrenners en mountainbikers zich individueel aan kunnen sluiten bij de bond. 

2016
De NTFU lanceert het online platform Fietssport.nl. Fietsers vinden hier een compleet overzicht van toertochten, routes, clubs en interessante artikelen. De labels Velosport en Singetracks komen hiermee te vervallen en gaan op in Fietssport Plus, het lidmaatschap voor individuele leden. In het kader van het zestigjarig bestaan organiseert de NTFU dit jaar ook de eerste editie van de Holland Classic, een toertocht voor wielrenners en mountainbikers die plaatsvindt vanuit nationaal sportcentrum Papendal.

2022

De NTFU neemt de volledige exploitatie van Fietssport Magazine in eigen beheer.

 
 

Missie en visie

Missie: Samen maken we sportief fietsen nóg leuker!

Sportief fietsen is leuk. Samen met fietsers, verenigingen en andere organisaties zorgen we voor aanbod en randvoorwaarden om sportief fietsen nog leuker te maken.

 

Visie: NTFU: hét startpunt voor sportief fietsen.
Iedere sportieve fietser weet ons te vinden voor een vereniging, goed aanbod of een toertocht. Ook organisaties binnen en buiten de sport zien wielersportbond NTFU als belangrijke partner.

Kernwaarden

Onze strategie en al het werk dat daaruit volgt, wordt ondersteund door vier leidende principes:Samen: 
Samen staat voor het collectief dat we vormen met onze leden, verenigingen en organisatoren. Samen staat ook voor de samenwerking die we opzoeken met onze achterban en betrokken partijen. We zijn goed in samenwerken én samen krijgen we meer voor elkaar voor de  sportieve fietser.


Deskundig: 
De NTFU weet wat fietsers beweegt en we zijn deskundig op het gebied van fietsen en alles wat daar aan raakt, zoals verzekeringen, de organisatie van toertochten, de organisatie van je vereniging, de bereikbaarheid van routes, enzovoort.


Betrouwbaar: 
De NTFU is betrouwbaar, zowel richting leden als betrokken partijen. We komen op voor de belangen van de sportieve fietser, bieden zekerheid via het verzekeringspakket, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen én zijn een betrouwbare gesprekspartner.


Plezier: 
Plezier op de fiets, dat is waar we het uiteindelijk voor doen en waar we energie van krijgen. Het plezier van fietsen delen we graag met zoveel mogelijk fietsers, of je nu alleen of samen fietst. We vinden het binnen de NTFU ook belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben.

Beleid

Samen maken we sportief fietsen nog leuker! Dit doen we vanuit vier kernwaarden: samen, deskundig, betrouwbaar en plezier. Om invulling te geven aan onze ambitie werkt de NTFU met een meerjarenbeleidsplan wat jaarlijks vertaald wordt in jaarplannen. In het meerjarenbeleidsplan omschrijven we drie focuspunten en drie focus doelgroepen, deze focus is vastgelegd in onderstaande afbeelding.