Driekwart fietsers vindt het onveilig op dijkwegen

Driekwart van de fietsers vindt het onveilig op de dijk. Vooral door te hard rijden en te krap inhalend gemotoriseerd verkeer en als het druk is op mooie dagen. Dat komt naar voren uit onderzoek van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU en VVN.

Meer dan 2.700 fietsers gaven hun mening over de veiligheid op dijkwegen. Daarvan was ruim 20 procent wielrenner. De uitkomsten van het onderzoek passen bij de signalen die de fiets- en veiligheidsorganisaties al langer ontvangen.

Fietsers mijden dijkwegen

Een derde van alle ondervraagde fietsers geeft aan dijkwegen te mijden vanwege de ervaren onveiligheid. Voor die onveiligheid noemen zij de volgende redenen het vaakst:
  • Te hard rijdend gemotoriseerd verkeer (69 procent)
  • Drukte op mooie dagen (62 procent)
  • Te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer (57 procent)
Ook de ondervraagde wielrenners voelen zich onveilig op de dijkwegen, maar mijden de dijkwegen niet. Ze fietsen er juist vanwege het mooie uitzicht, omdat een deel van hun route over de dijk gaat en het unieke landschap. Ruim 60 procent fietst alleen over de dijk, vooral in Utrecht en Gelderland. 

Veel fietsers wijzen ook op het gedrag van alle weggebruikers. Wat betreft de infrastructuur noemen deelnemers aan het onderzoek te smalle wegen (63 procent) en de slechte aansluiting van de weg op de berm (36 procent) als grootste problemen.

Een respondent verwoordde zo'n ervaring als volgt: “Met grote snelheid kwam een auto tegemoet. Te weinig ruimte voor een auto en een fiets met bagagetassen. Van de dijk gedonderd, in de brandnetels, drie meter lager. De auto reed door”.

Taak voor overheden en wegbeheerders

De samenwerkende fiets- en verkeersorganisaties zien dat het anders moet en kan op de dijkwegen. Zij roepen overheden en wegbeheerders daarop op de Nederlandse dijken veiliger te maken voor fietsers.

Ze kunnen dit doen door:
  • te handhaven op snelheid;
  • bermaansluitingen en bijbehorend onderhoud snel op orde te brengen;
  • meer onderzoek te doen naar ervaringen én objectieve verkeersveiligheidsdata te verzamelen.
Wielrenners vinden daarnaast dat de veiligheid kan verbeteren door:
  • de snelheid voor gemotoriseerd verkeer te verlagen;
  • doorgaand gemotoriseerd verkeer beperken;
  • seizoens- en tijdsgebonden maatregelen, zoals een weekendafsluiting.

Volledig onderzoek

Het volledige onderzoek download je via deze link

Misschien ook interessant...