Woorden raken. Ook die van jou.

De fietssport is er voor iedereen: fietsen is wat ons verbindt. Toch voelt 1 op de 5 wielersporters zich niet welkom in de sport, blijkt uit onderzoek van NTFU. Ze hebben te maken met grappen en negatieve opmerkingen. Bewust of onbewust.

Het gebeurt vaak onbewust, verbaal of non-verbaal of het zit door bepaalde gewoonten vast in onze fietssport. Opmerkingen of vooroordelen over onze seksualiteit, gezondheid of niveau die afwijken van de ‘norm’. Vaak lijkt het onschuldig, maar toch raakt het de mensen die het aangaat. Er iets van zeggen doen we meestal niet. Ook als we vinden dat het niet oké is wat je hoort of ziet gebeuren. “Laat maar, het is nu al te laat”, bang voor een ongemakkelijke situatie óf niet bewust zijn van hetgeen wat er wordt gezegd.

Daarom gaat de campagne die de NTFU samen met Fietssport uitdraagt over woorden, woorden die raken. Dingen die we zeggen. En hoewel niet altijd bewust: deze woorden kunnen meer doen dan je denkt. Met deze campagne hopen we mensen stil te laten staan bij hun woorden, aan het denken te zetten, beter na te denken voor je iets zegt. Bewust en onbewust.
 

Drie video’s

Met drie video’s hopen we mensen stil te laten staan bij hun woorden, aan het denken te zetten, beter na te denken voor je iets zegt. Bewust en onbewust.
 

1. Niveau

Ondanks dat er steeds meer mensen de fietssport ontdekken, geven vooral beginners en vrouwen aan zich niet altijd welkom te voelen in de sport. Ze krijgen te maken met negatieve grappen over bijvoorbeeld hun fiets- en kledingkeuze. Vrouwen ervaren ook dat mannen hen vaak als minder sportief, getraind of fanatiek zien. De met ons gedeelde ervaringen zijn samengebracht in onderstaande video.
 

 

2. Seksualiteit

Er zijn ook fietsers die ervaren dat in hun fietsgroep regelmatig grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over homoseksualiteit. Dat kan kwetsend zijn voor mensen die homoseksueel zijn. Een deel van de met ons gedeelde ervaringen zijn samengebracht in deze video.

 

3. Gezondheid

In een tijd waarin ideeën over schoonheid en gezondheid aan het veranderen zijn, worden dikke mensen nog niet overal en door iedereen geaccepteerd in de fietssport. Het is de manier hoe er wordt gesproken over dikke mensen en hoe de (sociale) media het ideale plaatje laat zien. Fietsers die niet aan dit plaatje voldoen, geven aan te maken te hebben met negatieve grappen en vooroordelen over hun gezondheid. Onderstaande video brengt de met ons gedeelde ervaringen samen.
 

Zit je ergens mee en wil je dit delen?

Ervaar of signaleer jij ongewenst gedrag binnen de fietssport of jouw vereniging en wil je hier melding van doen? Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersonen van de NTFU of chat (anoniem) met Fier. Zij gaan uiterst vertrouwelijk om met alle ervaringen en informatie die ze binnenkrijgen.

Wat doen we verder

De fietssport is er voor iedereen: fietsen is wat ons verbindt. De NTFU en Fietssport zijn er dus ook voor iedereen in Nederland die de fietssport wil beoefenen. De NTFU heeft daarin een voorbeeldrol. Daarom zetten NTFU en Fietssport zich samen in voor een eerlijke beeldvorming over iedereen die wielrent, mountainbiket of gravelbiket. Dat doen we door meer verschillende fietsers vaker in beeld te brengen en in onze communicatie herkenbaar te zijn voor een zo groot mogelijke groep.

Daarnaast zet de NTFU zich ook in voor een gezonde cultuur bij wielerclubs. Dat staat of valt met de inzet van de leden. Maar het zijn de bestuursleden en instructeurs van wie gevraagd wordt het gedrag van hun leden positief te beïnvloeden en het goede voorbeeld te geven. Nieuwe wegkapiteins en instructeurs volgen in hun opleiding standaard de module over sociale veiligheid, waarvoor onder andere de video’s van ‘Woorden raken, ook die van jou’ gebruikt worden. Bestuursleden leren met de training ‘Een warm welkom op de club’ hoe zij hun club toegankelijker kunnen maken.
 

Over de campagne

In 2022 ondertekende de NTFU het Charter diversiteit en inclusie van NOC*NSF en deed de wielersportbond onderzoek om de diversiteit en inclusie in de fietssport in kaart te brengen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport en zich daar ook ‘thuis’ kunnen voelen. Uit de enquête kwam naar voren dat de fietsers die meededen aan het onderzoek, te maken hadden met vooroordelen en negatieve grappen.

Met de campagne ‘Woorden raken. Ook die van jou’ sluiten we ons aan bij het initiatief dat de Koninklijke Nederlandse Roeibond in 2022 is gestart. Net als de KNRB willen wij mensen wakker schudden en aan het denken zetten. Met de campagne streeft de NTFU ernaar dat iedere sportieve fietser zich welkom voelt in de sport en bij een fietsgroep of wielerclub.

Meer over diversiteit en inclusie vind je in het Kenniscentrum van wielersportbond NTFU.

Misschien ook interessant...

NTFU

Verslag NTFU Unieraadsvergadering 17 juni

Op 17 juni 2023 was de jaarlijkse Unieraadsvergadering op Papendal. De Unieraad bestaat uit 25 vrijwillige afgevaardigden namens de verenigingen en 4 afgevaardigden namens de individuele leden. Zij geven tijdens de vergadering goedkeuring aan het beleid van het hoofdbestuur en uniebureau van de NTFU. 

NTFU

Welkom op de vernieuwde website van de NTFU

Je ziet het goed. We hebben een nieuwe website. Compleet met een fris ontwerp en informatie voor verenigingen, tochtorganisatoren, trailcrews, routebureaus, overheden en organisaties uit de sport- en recreatiesector. Zo is NTFU.nl voor iedereen hét startpunt voor sportief fietsen.

NTFU

NTFU en Ekoï bundelen krachten

Wielersportbond NTFU en Ekoï gaan tot minstens 2025 samenwerken. Het Franse merk is sinds 2001 actief op de internationale markt voor fiets gerelateerde producten en heeft zich opgewerkt tot een toonaangevende speler. Via de samenwerking met de NTFU geeft Ekoï extra aandacht voor de Nederlandse fietsers.

NTFU

In memoriam: Constant van Waterschoot, voorzitter, fervent fietser, erelid en eindredacteur

Constant van Waterschoot is veertien jaar voorzitter van de NTFU geweest en nam in 1994 als erelid afscheid van het bestuur. Hij is daarna nog jaren eindredacteur geweest van het Toer Fiets Magazine. Zo lang zijn gezondheid het toeliet is hij blijven fietsen, vooral in het door hem zo geliefde Vlaanderen, dat hij vanuit zijn woonplaats Oostburg goed kon bereiken. Op 26 november is hij op tweeëntachtigjarige leeftijd overleden.

NTFU

Bioracer verlengt samenwerking met NTFU en Fietssport

Met gepaste trots kunnen we hier melden dat het fietskledingmerk Bioracer de samenwerking met NTFU en ons platform Fietssport verlengd heeft. Dat betekent dat we ons de komende jaren weer een gesoigneerde slag in de rondte kunnen trappen.

NTFU

Kosten voor de fietsverzekering stijgen niet in 2023

Ondanks hoge inflatiecijfers gaan NTFU-leden in 2023 niet meer betalen voor hun fietsschadeverzekering, dat maakte verzekeringspartner Meijers bekend. 

NTFU, Verenigingen

NTFU en Cyql verlengen samenwerking voor 3 jaar

Na een succesvolle samenwerking, hebben de NTFU en Cyql de overeenkomst met nog eens drie jaar verlengd. Verenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten maken daarom ook de komende drie jaar kosteloos gebruik van de Cyql-app.

NTFU

Verkiezingen: waar let je als fietser op?

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Met jouw stem heb je invloed op hoe jouw provincie omgaat met hete hangijzers als stikstof en wonen, maar ook op hoe de buitenruimte wordt ingericht voor fietsers.