Hoe je als vereniging om kunt gaan met stijgende prijzen en inflatie

De prijzen van consumentengoederen en -diensten stijgen. In juni 2022 waren goederen en diensten 8,6 procent duurder dan een jaar daarvoor, in juli ging het zelfs om 10,3 procent. Ook verenigingen kunnen te maken krijgen met stijgende kosten voor bijvoorbeeld accommodaties, inkoop voor toertochten of voor clubkleding en uitjes. Daarom geven we in het onderstaande artikel enkele tips hoe je hier als vereniging mee om kunt gaan. 

Inflatie en inflatiecorrectie

Om goed uit te leggen waar we het over hebben, is het belangrijk om een aantal belangrijke termen uit te leggen:

  • Inflatie: Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren (Europese Centrale Bank).
  • Inflatiecorrectie: Inflatiecorrectie is een in de wet of in een overeenkomst vastgelegde aanpassing van prijzen die periodiek plaatsvindt (vaak jaarlijks). Het doel van inflatiecorrectie is om de stijging van kosten door inflatie te compenseren. 

Jelle Schoemaker is docent/onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en doet al vele jaren onderzoek naar de economische facetten van sport. Zo is hij ook betrokken bij de Contributiemonitor van het Mulier Instituut en doen zijn studenten allerlei onderzoeken op het gebied van de economische kant van sport en bewegen. “Als je kijkt naar de sportverenigingen in Nederland, dan zien we dat het merendeel van de clubs sinds ongeveer 2015/2016 de inflatie niet meer hebben gevolgd. Alles werd duurder, behalve de contributie van de sportclub. Aan de ene kant begrijpelijk, want clubs hebben niet als belangrijkste oogmerk om winst te maken. Maar meerdere jaren achter elkaar geen inflatiecorrectie doorvoeren is toch niet zo heel verstandig.”

Voor verenigingen met een accommodatie ligt het vaak nog net even lastiger. Schoemaker: “Daar zie je vaak dat clubs, zeker als er afspraken over accommodatiekosten zijn gemaakt voor meerdere jaren, ook pas iets veranderen als die afspraken veranderen. Zij willen verhogingen pas doorberekenen als die ook daadwerkelijk nodig zijn. Veel verstandiger is het eigenlijk om je leden nu alvast mee te nemen in de verwachtingen, die je voor de komende jaren hebt. Dan komen discussies over verhogingen ook niet zo uit de lucht vallen.”

Kijk goed naar de kosten

Ga je als vereniging aan de slag met de begroting van het komende boekjaar? Kijk dan goed naar de kosten die je als club maakt. Gebruik je laatste boekjaar als basis en maak een inschatting of de kosten voor komend jaar oplopen of gelijk blijven. Vergeet daarbij niet rekening te houden met de (extra) plannen die jullie hebben als vereniging. Op basis van de begrote kosten kun je vervolgens inschatten of de verwachte inkomsten voldoende gaan zijn om de begroting in balans te krijgen. Is dat niet het geval? Kijk dan welke maatregelen je eventueel kunt nemen:

  • Uitgaven: Kijk of er mogelijkheden zijn om uitgaven te schrappen of kijk naar goedkopere alternatieven.
  • Inkomsten: Bedenk of de club op andere manieren inkomsten kan genereren (bijvoorbeeld door sponsoring in geld of natura).
  • Contributie en inschrijfgelden: Je kunt er als club ook voor kiezen de prijzen van de clubcontributie of inschrijfgeld van toertochten te verhogen om meer inkomsten te genereren. We gaan hier in de volgende paragraaf dieper op in.

Contributie en inschrijfgelden

Het is helemaal niet ongebruikelijk om de contributie van je club of het inschrijfgeld van je toertocht soms te verhogen. Zeker in tijden van stijgende kosten valt dit goed uit te leggen richting de leden en deelnemers. Veel clubs hebben in de tijd van de coronacrisis ervoor gekozen om de contributies niet te verhogen. Jarenlang geen contributieverhoging doorvoeren kan echter op lange termijn ook problemen veroorzaken, ook als de vereniging er nu financieel goed voor staat. Dat komt omdat de prijzen over het algemeen jaarlijks oplopen. Wat in 2017 nog 100,- euro kostte, kost in 2021 al ruim 110 euro, dat betekent een stijging van ruim 10% over 5 jaar. De verwachting is dat de kosten de komende jaren alleen nog maar harder zullen stijgen. 

Overweeg je een contributieverhoging? Dan kun je deze bijvoorbeeld baseren op het prijsindexcijfer van het laatste jaar. Op deze website zijn de jaarlijkse en maandelijkse prijsindexcijfers te vinden. 

Vet op de botten

Volgens Schoemaker is het goed als een vereniging een bepaalde reserve heeft. Om die te kunnen hebben, zul je als vereniging dus af en toe ook de inflatiecorrectie op de contributie moeten toepassen. “Het is niet nodig om als club geld op te potten, maar onvoorziene dingen kunnen altijd gebeuren. Daarnaast kun je, als je een beetje vet op de botten hebt, soms ook onvoorziene uitgaven een beetje ‘dempen’. Stel, je krijgt nu de begroting voor volgend jaar niet rond. Dan is het toch fijn als je aan je leden de boodschap kunt geven: om de begroting rond te krijgen zouden we eigenlijk de contributie met 10 euro moeten verhogen. Maar doordat we nog een potje reserve hadden, kunnen we dat verlagen tot 7 euro.” 

Kwestie van communiceren

Volgens Schoemaker is het doorvoeren van een contributieverhoging vooral een kwestie van communiceren: je wilt immers uitleggen waarom je denkt dat dat dat nodig is. “En dat doe je dus niet pas tijdens een algemene ledenvergadering, waar het dan ineens op de agenda wordt gezet. Contributie is iets waar ieder lid iets van vindt, en dat kan ook gepaard gaan met emoties. Daarom is het belangrijk dat je deze discussie ook echt samen met je leden voert. Gebruik de energie van de communicatie met je leden om veranderingen door te voeren.”

Prijsargument nooit het belangrijkst

Tot slot geeft Schoemaker nog een belangrijke tip mee bij het afwegen van dergelijke beslissingen: “Vergeet niet dat jouw leden lid zijn van de club, omdat ze het zo leuk vinden, wat ze bij jou kunnen doen. Zorg er dus vooral voor dat ze dat zo leuk blijven vinden, dan is het geld daaraan altijd ondergeschikt! Het prijsargument is voor mensen nooit de belangrijkste reden om wel of niet lid van een club te zijn, het is altijd op de eerste plaats dat wat ze ervoor geboden krijgen!”

Contributie NTFU

Na twee jaar zonder contributieverhoging ging de NTFU Unieraad van 2022 akkoord met een inflatiecorrectie van 2,7 procent op de NTFU contributie. De contributiebedragen voor 2023 vind je hier. Houd in je begroting voor 2023 dus ook rekening met deze gewijzigde tarieven.  

Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie? Team Verenigingsondersteuning staat voor je klaar. Neem contact op met Caroline Lit of Luuk Berends via verenigingen@ntfu.nl of telefonisch via 0318 - 58 13 00.

Misschien ook interessant...

De Nederlandse Loterij steunt de fietssport

De Nederlandse Loterij draagt elk jaar ongeveer een kwart van de opbrengsten af aan het NOC*NSF en 77 sportbonden, waaronder de NTFU. Daarmee is het naast contributies, subsidies en sponsoring een belangrijke financiële duw in de rug.

Checklist: Behoorlijk bestuur van je vereniging

Op 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. De afgelopen maanden bereidden we de NTFU-verenigingen al voor op deze nieuwe wet met veel informatie en praktische handvatten. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet heeft te maken met de aansprakelijkheid bij een faillissement van de vereniging. Iedere bestuurder wordt dan namelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Nu is natuurlijk de vraag: wanneer vervul je je taak als bestuurder of als bestuur onbehoorlijk? Wat kan jouw bestuur nu al inregelen om dit risico zo veel mogelijk uit te sluiten?

Landelijk onderzoek naar de situatie op het fietspad

Vaak gaat het goed en delen we het fietspad zonder problemen. Soms gaat het mis en zijn er irritaties. Hoe komt dat? Is het drukker, zijn er meer verschillende soorten fietsers, is er minder begrip, ligt het aan de infrastructuur of is het een combinatie? Om deze ontwikkelingen beter te begrijpen en oplossingen te verkennen, testen en in praktijk te brengen, startte de Universiteit van Amsterdam het landelijk onderzoeksproject SamenOpHetFietspad. De NTFU heeft zich bij dit onderzoek aangesloten.

Goed voorbeeld: Een compleet overzicht van alle clubritten in Cyql

Sinds de lancering in september maken steeds meer clubs gebruik van de app Cyql. De app maakt het makkelijk om gezamenlijke ritten te plannen en informatie daarover met elkaar te delen. Voor GRTC Excelsior kwam Cyql precies op het juiste moment.