Maak fietsen in het buitengebied beter bereikbaar

Hoe mooi is het als je makkelijker naar mooie plekjes bij jou in de buurt kunt fietsen? Zoals het bos, een natuurgebied of ander groen landschap. Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU pleiten er daarom bij Provincies voor dat zij deze recreatieve bestemmingen beter bereikbaar gaan maken.

De vier organisaties wijzen de Provincies op tien aanbevelingen, om het voor jou als fietser veiliger én beter te maken. De organisaties komen samen op voor de belangen van recreatieve fietser. Ze willen dat je als fietser meer ruimte krijgt. Een goede verbinding tussen de stad en het 'land' is een van de punten waar de overheid snel mee aan de slag kan.

Lees ook: Tien aanbevelingen voor Provincies om fietser meer ruimte te geven

Aantrekkelijke en groene verbinding

Provincies kunnen nog veel verbeteren, met bijvoorbeeld een goed fietspadennetwerk en de paden en wegen goed te onderhouden. Vooral in het gebied tussen woonkernen en natuur en landschap.

"De recreatieve verbinding blijft nu bij stads- en gebiedsontwikkelingen en bij grote infrastructurele werken onderbelicht, ondanks de enorme populariteit en de grote maatschappelijke betekenis ervan. Hierdoor ontstaan nieuwe barrières, vaak onbedoeld. En als er wel een schakel ligt, zorg dan voor aangenaam asfalt, met een groene inbedding. Zo krijgt de fietser in de stad al het ‘buitengevoel", aldus Eric Nijland, directeur Fietsplatform.

Samen met natuurorganisaties en waterschappen

De fietsorganisaties snappen uiteraard dat flora en fauna beschermd moet worden, maar vragen de Provincies goed te kijken wat er wél kan voor fietsers. Dit helpt om drukte te spreiden. En om te voorkomen dat we met z’n allen in de file naar dezelfde bestemmingen blijven gaan. Actief, ongemotoriseerd recreatieverkeer wordt hiermee gestimuleerd. Dit geeft een positieve bijdrage aan natuur- en klimaatdoelstellingen.

"Begin december zaten de vier organisaties die zich inzetten voor de fiets met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Unie van Waterschappen om de tafel. Het delen en verruimen van onze inzichten over fietsen in de natuur was het doel, en daar konden we elkaar aardig in vinden. We kunnen concluderen dat er veel parallelle belangen zijn. Samen kunnen we nog veel winst boeken in overgangsgebieden en het landelijk gebied, en het bereikbaar maken hiervan. Een goed vertrekpunt voor versterking van de samenwerking", aldus Eric.   

De volledige top-10

Recreatief fietsen groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Door samen te werken, willen de landelijke fietsorganisaties ervoor zorgen dat je nu én later veilig en met plezier kunt blijven fietsen. De volledige top-10 met verbeterpunten voor recreatief fietsen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen kun je hier downloaden of kijk op www.fietsplatform.nl.

Misschien ook interessant...