Veiligheidspunten opgeven bij organisatie toertocht

Toertochten zijn voor veel wielersporters een prachtige manier om van onze mooie sport te genieten. Om ook in de toekomst alles in goede banen te blijven leiden, vraagt dit extra aandacht op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid. Vanwege een wijziging in de aansprakelijkheidsverzekering via de NTFU is het voor toertochten die vanaf 1 februari 2023 plaatsvinden noodzakelijk om een aantal zaken te registreren.

Dit gaat er veranderen

Om meer veiligheid te garanderen bij toertochten en daarmee aansprakelijkheidsstellingen door deelnemers op afstand te kunnen houden, vindt er een verandering plaats in de polis van de aansprakelijkheidsverzekering voor clubs en organisatoren. Van elke organisator wordt verwacht dat zij een aantal zaken inregelen betreffende de veiligheid van deelnemers. Welke stappen dat zijn, leggen we hieronder uit. Van bijna alle organisatoren weten we dat ze onderstaande stappen nu ook al doorlopen, als onderdeel van de bestaande richtlijnen voor toertochten.

Dit vragen we van jou

Om te voldoen aan de poliswijziging, vragen we je om voor elke toertocht die vanaf 1 februari 2023 plaatsvindt, de volgende stappen te doorlopen.

  1. Stel per toertocht een veiligheidscoördinator aan en leg vast wie dit is.
  2. Markeer gevaarlijke punten, obstakels, punten waar een verkeersregelaar of waarschuwingsbord nodig is op de routes van je toertocht.
  3. Controleer de routes ook vlak voor de toertocht nog extra op gevaarlijke punten en situaties.

Voor punt 1 en 2 stelt de NTFU een digitale tool beschikbaar om dit te registreren. Via deze digitale tool leg je eenvoudig vast wie de veiligheidscoördinator is en op welke punten op de route extra aandacht nodig is. De digitale tool is op de vertrouwde locatie te vinden: 'Mijn tochten' op NTFU.nl. Als je op deze pagina bent, kies je de betreffende tocht en klik je vervolgens op het kopje ‘veiligheidspunten’ om aan de slag te gaan.

Aan de slag

Bovenstaande stappen zijn eenvoudig te doorlopen met behulp van dit stappenplan. Wil je meer weten over de veiligheid bij toertochten? In het kenniscentrum is een speciale pagina ingericht met aandachtspunten rondom de veiligheid bij je toertocht.

De veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator is vooraf en tijdens de tocht het aanspreekpunt voor zaken rondom veiligheid. Hij/zij neemt de leiding in het inventariseren van gevaarlijke situaties en zorgt dat er een passende oplossing komt, zowel in de voorbereiding van de tocht als op de dag zelf.

Samen veilig richting de toekomst

Samen met alle toertochtorganisatoren willen we werken aan de veiligheid van deelnemers aan alle toertochten. Daarnaast willen we ons ook sterk maken voor de positie van elke organisator en kwesties rondom aansprakelijkheid voorkomen. De NTFU wil op deze manier helpen de verantwoordelijkheid goed in te regelen. Mochten zich desondanks toch kwesties voordoen bij jouw toertocht, dan kun je als organisator uiteraard altijd terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering van de NTFU.

Vragen? We staan voor je klaar!

Heb je vragen over veiligheid bij je toertocht en het registreren van veiligheidspunten? Team verenigingsondersteuning staat voor je klaar via verenigingen@ntfu.nl of via 0318 - 58 13 00.

Misschien ook interessant...