NTFU tegen sluiting van bospaden Arnhem voor fietsers

De NTFU is tegen afsluiting van de onverharde paden voor fietsers nabij Arnhem. De bond vindt dat mountainbikers en gravelbikers hard worden geraakt door de sluiting. Dat laat de bond in een brief aan de gemeenteraad weten.

In de brief wijst de NTFU de gemeente Arnhem erop dat sluiting van de onverharde fietspaden mountainbikers en gravelbikers hard raakt. Je kunt hierdoor niet meer vrij fietsen in de bossen boven de Schelmseweg. Voor toertochtorganisatoren wordt het ook lastiger een mooie toertocht uit te zetten.

De gemeente Arnhem wil in het gebied rond de Schelmseweg fietsers weren, om broedvogels te beschermen. Het nieuws kwam eind november naar buiten via de Gelderlander.

Afsluiting raakt mountainbikers en gravelbikers hard

De NTFU vindt het belangrijk dat je kunt blijven sporten en bewegen in de natuur. Dat geldt voor de mountainbikers en gravelbikers uit Arnhem en omstreken, maar net zo goed voor álle mountainbikers en gravelbikers. Daarom zet de NTFU zich ervoor in dat de fietspaden vlakbij Arnhem open kunnen blijven.

In de brief wijst de NTFU de gemeente op hun Groenvisie 2017-2035. Daarin staat dat recreatie in het groen belangrijk is voor bewegen en sport. De verharde én onverharde fietspaden in het gebied zorgen ervoor dat je met oog voor mens en natuur kunt fietsen.  

Buitenom de mountainbikeclubs en routebureau

Het nieuws viel ook slecht bij Arnhemse mountainbikeverenigingen als RETO Arnhem, Airborne MTB, Roelofs Mountainbikeclub, onderhoudsgroep MTB Zuid Veluwe en gravelbiker Erwin Sikkens. Ook zij stuurden direct een brief naar alle gemeenteraadsleden. 

Veel van die Arnhemse clubs hebben te maken met de uitwerking van de zoneringsplannen op de Veluwe. Om te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de Veluwe, verdeelt de Provincie Gelderland de Veluwe in recreatiezones. Dat staat vastgelegd in het recreatiezoneringsplan. Daarin staat dat fietsen mogelijk zou kunnen blijven omdat het een zone B is: geschikt voor matig intensieve recreatik. Ook een logische keuze aangezien dit gebied zich aan de rand van de stad bevindt.

Ook staat er een uitgebreide lijst met maatregelen in. Gemeenten, terreineigenaren en natuurorganisaties moeten volgens de Provincie Gelderland overleggen met onder andere MTB-clubs en onderhoudsgroepen over de exacte invulling. Denk aan bebording, parkeermogelijkheden en aanpassingen aan fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes.

Een visie voor het mountainbiken op de Veluwe

Routebureau Veluwe heeft op verzoek van de Veluwe Alliantie ook een mountainbikevisie ontwikkeld. Deze visie omschrijft hoe de druk op de natuur en kwetsbare gebieden moet worden ontzien. Ook staan er maatregelen in voor minder confrontaties tussen wandelaars, fietsers, ruiters en andere recreanten, maar je als terrreinfietser de Veluwe wel optimaal kan beleven. Ook zijn er afspraken over de financiering en het beheer. De NTFU heeft samen met verenigingen actief meegedacht over deze visie waarin het ‘vrije fietsen’ als belangrijk onderwerp is opgenomen.

Niet volgens de zoneringsplannen

Ook de NTFU is betrokken bij de recreatiezonering op de Veluwe. De bond ziet toe op de uitvoering van de MTB-visie en recreatiezonering. Daarom leggen ze in hun brief uit dat afsluiting van de onverharde fietspaden niet klopt met wat er afgesproken is.
De NTFU vraagt de gemeente Arnhem daarom om met Routebureau Veluwe en de lokale verenigingen te praten, de MTB-visie Veluwe te volgen en tot die tijd de onverharde fietspaden niet af te sluiten.

VVD Arnhem stelt vragen

De brieven van de NTFU en mountainbikeclubs zijn net op tijd voor het wekelijks vragenuur aan de Arnhemse gemeenteraad. VVD-fractievoorzitter Steffanie Pape viel het bericht van de Gelderlander ook op. Zij stelt er daarom woensdag 7 december vragen over. Zij vindt dat de gemeenteraad niet zomaar fietspaden voor een klein deel van de gebruikers kan afsluiten, zonder goed onderzoek. Ze wil daarom exact weten om welk gebied het precies gaat, hoeveel paden er verdwijnen, om welke broedvogels het specifiek gaat en welk onderzoek de gemeente heeft uitgevoerd. 

Steffanie Pape heeft laten weten de informatie van de NTFU en mountainbikeclubs goed te kunnen gebruiken. Ook alle gemeenteraadsleden hebben de brieven ontvangen.

De Arnhemse gemeenteraad vergadert woensdag 7 december van 18.45 tot 19.30 uur. Sluiting van de fietspaden wordt als derde punt besproken.  

Misschien ook interessant...