NTFU presenteert visie op mountainbiken en gravelbiken

Hoe ziet de toekomst van mountainbiken en gravelbiken eruit? Daar maakt de NTFU zich al een tijd druk om, met routes die dicht moeten en rechtszaken die gevoerd worden. De bond komt daarom met een plan om te zorgen dat je ook in 2035 nog kunt mountainbiken en gravelbiken.

De visie geeft antwoord op zeven urgente uitdagingen waar mountainbikers en gravelbikers tegenaan lopen. Een aantal van deze uitdagingen zorgen nu al voor spanning en dilemma’s in de praktijk. De NTFU is van mening dat dit alleen maar zal toenemen, als we hier geen oplossingen voor vinden.

  1. Recreatiedruk | Nederland is een klein landje, met veel inwoners en weinig groen. Het wordt dus steeds drukker in de bossen en dat heeft invloed op de natuur.
  2. Minder ruimte | Om alle mensen in goede banen door de natuur te leiden, nemen terreineigenaren maatregelen. Zo wordt er kritischer gekeken of en waar er recreanten en toertochten mogen komen.
  3. Beweegarmoede | We zitten teveel en bewegen te weinig. Toch is er steeds minder groene ruimte om te kunnen fietsen en wandelen.
  4. Rechtszaken | Enkele natuurbeschermingsorganisaties proberen via de rechter af te dwingen dat mountainbikeroutes gesloten worden. Terwijl trailcrews juist mee willen denken.
  5. Juridische claims | Letselschadeadvocaten dienen steeds vaker claims in tegen trailcrews en routebureaus. De sport bestaat bij de gratie van vrijwilligers, die hier niet tegen opgewassen zijn.
  6. Conflicten | Het is voor gravelbikers lang niet altijd duidelijk waar ze wel en niet mogen fietsen. Dat zorgt voor conflicten met andere recreanten en terreineigenaren.
  7. Financiering | Mountainbikeroutes worden betaald vanuit donaties, vignetten, sponsoring en deels overheidsgeld. Dat model is niet toekomstbestendig als we willen dat er goede en veilige routes zijn.
 

Nieuwe paden

In het visiedocument ‘Nieuwe paden’ legt de NTFU uit wat wij de beste aanpak vinden voor een betere toekomst voor mountainbikers, gravelbikers en trailbouwers en hoe we samen met andere bosgebruikers beter in de natuur kunt sporten.

Daarvoor heeft de fietssport nieuwe paden nodig. Letter, in de zin van mooie mountainbikeroutes en gravelpaden. Maar ook figuurlijk: door op een andere manier te kijken naar hoe mountainbikers en gravelbikers een plek in onze natuur krijgen.

Aan de hand van het verhaal van Mark, een mountainbiker en gravelbiker uit Ruurlo, legt de NTFU uit hoe hij in 2035 de sport, de natuur en de andere bosgebruikers ervaart. En het is niet alleen Mark’s verhaal, maar ook dat van duizenden andere mountainbikers en gravelbikers.
 

Uitgangspunten visie

Om dat verhaal van Mark werkelijkheid te laten worden, heeft de NTFU wel andere organisaties nodig. Denk aan terreineigenaren, routeplatforms, gemeenten, provincies, routebureaus en natuurorganisaties. Met het toekomstbeeld wil de NTFU daarom andere organisaties inspireren om mee te denken én te werken aan een betere toekomst voor mountainbikers, gravelbikers en andere bosgebruikers.

Zo wil de NTFU dat routeplatforms zoals Komoot en Strava meehelpen om het ‘wildfietsen’ terug te dringen door toegangsregels beter aan te geven in digitale routes. Ook wil de NTFU dat er voldoende ruimte is en blijft voor mountainbikers en gravelbikers, met nieuwe routes en paden maar ook dat zij vrij kunnen en blijven fietsen waar dat kan en mag. De bond hoopt ook dat er extra geld komt om duidelijker aan te geven waar je wel en niet mag fietsen in een gebied. 

Zelf gaat de NTFU ervoor zorgen dat trailcrews de juiste juridische hulp krijgen en er speciale workshops en trainingen voor trailbouwers komen. Ook wil de bond meer kennis delen over de impact van mountainbiken en gravelbiken op de natuur en de wensen en behoeften van jou als mountainbiker of gravelbiker delen met terreineigenaren en gemeenten.

Download MTB- en gravelbikevisie 2035

*
*
*
*

Misschien ook interessant...