Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wielersportbond NTFU

Welkom bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (‘NTFU’). Op het gebruik van de website ntfu.nl en een lidmaatschap van de NTFU zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


1. Lidmaatschap NTFU

Op het lidmaatschap van de NTFU zijn de bepalingen zoals opgenomen in haar statuten en huishoudelijk reglement van toepassing. In deze documenten is geregeld op welke wijze de NTFU wordt bestuurd en beslissingen neemt. Je vindt deze documenten hier. Alle leden van de NTFU worden vertegenwoordigd door 29 uit hun midden gekozen afgevaardigden. Tijdens de jaarlijkse Unieraad stemmen alle afgevaardigden over het te voeren beleid van de NTFU. Voor meer informatie over de Unieraad, de statuten, het huishoudelijk reglement en de vergaderstukken van NTFU kun je contact opnemen met het NTFU Uniebureau via info@ntfu.nl. Je kunt op twee manieren lid worden van de NTFU: 1. door lid te worden van een wielervereniging die is aangesloten bij de NTFU. Dit wordt aangeduid als: ‘verenigingslid(maatschap)’; 2. door als individu lid te worden van de NTFU. Dit wordt aangeduid als: ‘individueel lid(maatschap)’. Tenzij in deze voorwaarden expliciet anders wordt vermeld, worden beide lidmaatschapsvormen bedoeld als algemeen wordt gesproken over ‘leden’ of ‘NTFU-lidmaatschap’. Het NTFU-lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Hoofdleden en Gezinsleden De NTFU kent Hoofdleden en Gezinsleden. Wanneer meerdere NTFU-leden op hetzelfde adres wonen kan een van de leden als Hoofdlid worden geregistreerd en de overige leden als Gezinslid. Er zal naar het adres slechts één Fietssport Magazine worden verzonden. Voor het gezinslidmaatschap geldt een korting op de contributie. Voor