Goed voorbeeld: Het beleidsplan van TC de Pedaleurs Malden: voor leden, door leden

Hoe ontwikkel je een beleidsplan dat de behoeften van leden weerspiegelt en verenigingsbreed gedragen wordt? TC de Pedaleurs Malden nam haar kernwaarden in overweging en stelde in overleg met haar leden een nieuwe toekomstvisie op.

Hoe ontwikkel je een beleidsplan dat de behoeften van leden weerspiegelt en verenigingsbreed gedragen wordt? TC de Pedaleurs Malden nam haar kernwaarden in overweging en stelde in overleg met haar leden een nieuwe toekomstvisie op.

Dat het bestuur van TC de Pedaleurs besloot een nieuw beleidsplan op te stellen, heeft te maken met diverse ontwikkelingen binnen de vereniging. Met name de vergrijzing onder de leden van TC de Pedaleurs – en de onzekere toekomst die de vereniging hiermee tegemoet gaat – is een belangrijke reden geweest om het beleidsplan te maken.

TC de Pedaleurs telt 135 leden en heeft een ledenstop ingevoerd om het hechte karakter van de vereniging te waarborgen. De minimale aanwas van nieuwe leden heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd is gestegen tot ruim 60 jaar. “Hoe enthousiast onze leden ook zijn, er staat een behoorlijke uittocht voor de deur,” merkt bestuurslid Fenny Visscher op. “Dat stelde ons voor lastige vraagstukken. Hoe maken we de vereniging toekomstbestendig? Hoe trekken we een jongere doelgroep aan? En hoe behouden we het sociale karakter als we zouden toelaten dat de vereniging groeit? Ook de veiligheid in het verkeer en het aanbod van activiteiten kwamen ter sprake.”

Welke kant fietsen we op?

Het bestuur van TC de Pedaleurs wilde die keuzes niet zelf maken en besloot bij haar leden aan te kloppen. “Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we een presentatie gehouden over de toekomst: ‘Welke kant fietsen we op?’ Hiermee wilden we de leden aan het denken zetten en peilen hoe zij over deze kwesties dachten”, vertelt Visscher. “Na afloop van de presentatie meldden zich direct vier leden die hier verder in wilden duiken. Dat is de commissie ‘visie-ontwikkeling’ geworden.”

Om input te verzamelen voor het beleidsplan, organiseerde de commissie een aantal gespreksavonden waarin leden werden uitgenodigd om mee te denken over onder andere de ledenstop, de minimumleeftijd, het toestaan van e-bikes en het al dan niet opzetten van een structurele MTB-groep. “Zo konden we onderzoeken of het bestaande beleid binnen de vereniging nog steeds ondersteund werd door de leden of juist aangepast moest worden,” legt Visscher uit. “Op basis van de wensen en behoeften van de leden werd door de commissie een beleidsplan opgesteld dat daarna aan het bestuur is gepresenteerd.”

Duidelijke visie

In het beleidsplan van TC de Pedaleurs zijn de kernwaarden van de toervereniging helder omschreven: openheid, toegankelijkheid, saamhorigheid en verbondenheid. Een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten moet voorzien in ieders behoefte – of dat nu rustig, gezellig, uitdagend of fanatiek fietsen is. Waar het seizoen normaal gesproken wordt afgetrapt met een gezamenlijke rit, was dit vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk. In plaats daarvan werd het visiedocument de symbolische opening van het seizoen. “We hebben het beleidsplan gedrukt op papier persoonlijk bij alle leden langsgebracht. Op deze manier konden we het plan goed laten landen. Via een enquête op de website konden leden daarna stemmen over de voorgestelde wijzigingen. De uitkomst van de enquête, die door 104 van de 135 leden is ingevuld, bespreken we tijdens de volgende algemene ledenvergadering en indien nodig brengen we onderdelen ter stemming. Daarna maken we het beleidsplan definitief,” laat Visscher weten.

Door de leden op deze manier te betrekken bij het ontwikkelen van een beleidsplan, weet TC de Pedaleurs zeker dat de nieuwe visie van de vereniging door het merendeel van de leden gedragen wordt. “Lekker fietsen is prioriteit, maar tegelijkertijd moeten we ook nadenken over de toekomst. Iedere week vergaderen is niet de bedoeling, maar met dit plan kunnen we weer een aantal jaar vooruit.”

Aan de slag met beleid?

Wil je binnen jouw vereniging ook aan de slag gaan met een duidelijke toekomstvisie en nieuw beleid? Team verenigingsondersteuning staat voor je klaar met verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Voor vragen neem je contact op met Caroline, Luuk of Jos via 0318-581300 of verenigingen@ntfu.nl.

 

 

Misschien ook interessant...

NTFU roept gemeenten op loketten te openen

De NTFU, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en NOC*NSF roepen gemeentebesturen op de loketten te openen, het gesprek met organisatoren aan te gaan en toertochten weer mogelijk te maken. Dat naar aanleiding van signalen dat het organisatoren niet altijd lukt toestemming van de gemeente te krijgen. Om zoveel als mogelijk gemeenten te bereiken, verspreidt Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) de oproep onder alle gemeenten.

6x tips om leden welkom te heten op de club

Elke vereniging wil dat nieuwe leden zich direct thuis voelen op de club. Een club die hier in slaagt, zorgt voor een goede basis. Tevreden leden pakken bijvoorbeeld sneller vrijwilligerstaken op. Door nieuwe leden te verwelkomen, behoud je hen langer voor de club. Maar hoe kun je dit het beste doen? We geven 6 tips.

Belangenbehartiging

Fietsorganisaties teleurgesteld over mogelijkheden voor fietsen en wandelen op de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat moet meer doen om fietsen en wandelen mogelijk te maken op de Afsluitdijk. De 32 kilometer lange dijk blijft tot 2025 gesloten voor fietsers en wandelaars omdat de dijk versterkt en vernieuwd wordt. Fietsplatform, Wandelnet, de NTFU en Fietsersbond zijn teleurgesteld en sturen daarom een brief aan de Tweede Kamer. Daarin vragen ze opnieuw aandacht voor de adviezen die ze begin 2020 al gaven aan Rijkswaterstaat.

Belangenbehartiging

Fiets 1 of 2 juli mee over de nieuwe Afsluitdijk!

Net als 4 jaar geleden gaat op 1 en 2 juli de Afsluitdijk eenmalig open voor fietsers en wandelaars. Na de openstelling is het iconische fiets- en wandelpad weer voor lange tijd gesloten. Dit willen de NTFU, Fietsplatform, Wandelnet ANWB en de Fietsersbond voorkomen.