Goed voorbeeld: Het beleidsplan van TC de Pedaleurs Malden: voor leden, door leden

Hoe ontwikkel je een beleidsplan dat de behoeften van leden weerspiegelt en verenigingsbreed gedragen wordt? TC de Pedaleurs Malden nam haar kernwaarden in overweging en stelde in overleg met haar leden een nieuwe toekomstvisie op.

Hoe ontwikkel je een beleidsplan dat de behoeften van leden weerspiegelt en verenigingsbreed gedragen wordt? TC de Pedaleurs Malden nam haar kernwaarden in overweging en stelde in overleg met haar leden een nieuwe toekomstvisie op.

Dat het bestuur van TC de Pedaleurs besloot een nieuw beleidsplan op te stellen, heeft te maken met diverse ontwikkelingen binnen de vereniging. Met name de vergrijzing onder de leden van TC de Pedaleurs – en de onzekere toekomst die de vereniging hiermee tegemoet gaat – is een belangrijke reden geweest om het beleidsplan te maken.

TC de Pedaleurs telt 135 leden en heeft een ledenstop ingevoerd om het hechte karakter van de vereniging te waarborgen. De minimale aanwas van nieuwe leden heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd is gestegen tot ruim 60 jaar. “Hoe enthousiast onze leden ook zijn, er staat een behoorlijke uittocht voor de deur,” merkt bestuurslid Fenny Visscher op. “Dat stelde ons voor lastige vraagstukken. Hoe maken we de vereniging toekomstbestendig? Hoe trekken we een jongere doelgroep aan? En hoe behouden we het sociale karakter als we zouden toelaten dat de vereniging groeit? Ook de veiligheid in het verkeer en het aanbod van activiteiten kwamen ter sprake.”

Welke kant fietsen we op?

Het bestuur van TC de Pedaleurs wilde die keuzes niet zelf maken en besloot bij haar leden aan te kloppen. “Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we een presentatie gehouden over de toekomst: ‘Welke kant fietsen we op?’ Hiermee wilden we de leden aan het denken zetten en peilen hoe zij over deze kwesties dachten”, vertelt Visscher. “Na afloop van de presentatie meldden zich direct vier leden die hier verder in wilden duiken. Dat is de commissie ‘visie-ontwikkeling’ geworden.”

Om input te verzamelen voor het beleidsplan, organiseerde de commissie een aantal gespreksavonden waarin leden werden uitgenodigd om mee te denken over onder andere de ledenstop, de minimumleeftijd, het toestaan van e-bikes en het al dan niet opzetten van een structurele MTB-groep. “Zo konden we onderzoeken of het bestaande beleid binnen de vereniging nog steeds ondersteund werd door de leden of juist aangepast moest worden,” legt Visscher uit. “Op basis van de wensen en behoeften van de leden werd door de commissie een beleidsplan opgesteld dat daarna aan het bestuur is gepresenteerd.”

Duidelijke visie

In het beleidsplan van TC de Pedaleurs zijn de kernwaarden van de toervereniging helder omschreven: openheid, toegankelijkheid, saamhorigheid en verbondenheid. Een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten moet voorzien in ieders behoefte – of dat nu rustig, gezellig, uitdagend of fanatiek fietsen is. Waar het seizoen normaal gesproken wordt afgetrapt met een gezamenlijke rit, was dit vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk. In plaats daarvan werd het visiedocument de symbolische opening van het seizoen. “We hebben het beleidsplan gedrukt op papier persoonlijk bij alle leden langsgebracht. Op deze manier konden we het plan goed laten landen. Via een enquête op de website konden leden daarna stemmen over de voorgestelde wijzigingen. De uitkomst van de enquête, die door 104 van de 135 leden is ingevuld, bespreken we tijdens de volgende algemene ledenvergadering en indien nodig brengen we onderdelen ter stemming. Daarna maken we het beleidsplan definitief,” laat Visscher weten.

Door de leden op deze manier te betrekken bij het ontwikkelen van een beleidsplan, weet TC de Pedaleurs zeker dat de nieuwe visie van de vereniging door het merendeel van de leden gedragen wordt. “Lekker fietsen is prioriteit, maar tegelijkertijd moeten we ook nadenken over de toekomst. Iedere week vergaderen is niet de bedoeling, maar met dit plan kunnen we weer een aantal jaar vooruit.”

Aan de slag met beleid?

Wil je binnen jouw vereniging ook aan de slag gaan met een duidelijke toekomstvisie en nieuw beleid? Team verenigingsondersteuning staat voor je klaar met verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Voor vragen neem je contact op met Caroline, Luuk of Jos via 0318-581300 of verenigingen@ntfu.nl.

 

 

Misschien ook interessant...

De voordelen van Fietssport voor clubleden

In 2016 lanceerde de NTFU het platform Fietssport. In Fietssport Magazine, de Fietssport-app en op Fietssport.nl vinden wielrenners, mountainbikers en gravelbikers alle informatie die zij nodig hebben om hun sport te beoefenen. Steeds meer fietsers gebruiken Fietssport voor het downloaden van een route, inschrijven voor een toertocht of het vinden van een vereniging. Daarnaast kunnen leden op Fietssport.nl eenvoudig hun gegevens wijzigen, extra dekking aanvragen en schade melden. 

Trailfund

Trailfund NTFU en Bosch eBike Systems trapt succesvol af

Nederland beschikt sinds een paar dagen over drie geheel vernieuwde en gerenoveerde MTB-routes: recent werden in Netersel (Brabant), Marum (Groningen) en Anloo (Drenthe) de herboren trails feestelijk geopend. De drie gerenoveerde routes zijn het resultaat van de eerste inzet van het Trailfund van Wielersportbond NTFU en Bosch eBike Systems, een nieuw fonds waaruit vrijwilligersorganisaties kunnen putten voor het aanleggen en onderhouden van Nederlandse MTB-routes. Van het toevoegen van rock gardens tot het wegwerken van gevaarlijke gaten, met behulp van het extra geld is alles vanaf mei in drie maanden gereed gemaakt en kunnen mountainbikers zich nu uitleven op deze trails.

Verenigingen

Kansen op het gebied van ledenwerving

Fietsen is populair! De afgelopen jaren kwamen meer dan 200.000 nieuwe sportieve fietsers bij. Aansluiten bij een vereniging was echter niet vanzelfsprekend. Toch zien we dat veel fietsers wel de behoefte hebben om in een groep te fietsen, en mooie kans voor jouw club dus! Waar liggen de kansen voor jouw vereniging? We geven met een aantal feiten en cijfers enkele suggesties.

6x tips voor een sociaal veilige vereniging

Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilige sportvereniging. Dit is een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vraag is: hoe regel je dat als bestuur? Wij geven je een aantal tips:

Opleidingen

Zeeuwse wielerclubs volgen samen cursus Wegkapitein

Om veiliger en beter georganiseerd als groep te fietsen, volg je de cursus Wegkapitein. Dat kan vanaf acht deelnemers. Niet elke vereniging heeft voldoende deelnemers. In Zeeland besluiten de clubs daarom samen de cursus te volgen. Extra voordeel: het ROVZ subsidieert de cursus.

6x tips voor het aanspreken op gedrag

Binnen de meeste verenigingen gelden duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over het gewenste gedrag tijdens het fietsen, snelheid binnen de groep en wat er van leden wordt verwacht als het aankomt op de coronamaatregelen. Houdt iedereen zich aan de afspraken? Of vinden leden het onduidelijk en gaat het wel eens mis? Met deze 6 tips spreek je leden gericht aan en stuur je aan op een positief effect.

Top 10 Recreatief fietsen

Maak fietsen in het buitengebied beter bereikbaar

Hoe mooi is het als je makkelijker naar mooie plekjes bij jou in de buurt kunt fietsen? Zoals het bos, een natuurgebied of ander groen landschap. Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU pleiten er daarom bij Provincies voor dat zij deze recreatieve bestemmingen beter bereikbaar gaan maken.

Betere fietspaden kunnen het aantal ongelukken verkleinen

Als het aan de overheid ligt, zijn er in 2050 nul verkeersslachtoffers. Een onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL laat zien dat daarvoor eerst iets moet veranderen. Het aantal fietsers dat ernstig gewond raakte en op de Spoedeisende Hulp kwam, steeg in tien jaar met vijftien procent. Ook het aantal gewonde wielrenners steeg in die periode, met 44 procent. VeiligheidNL roept daarom op om samen in actie te komen. Wielersportbond NTFU sluit zich daarbij aan.

Horeca en sportkantines dicht om 20 00 uur, vaste zitplaats verplicht

In sportkantines en op het buitenterras is een vaste zitplaats verplicht en horeca – ook van sportaccommodaties – moet om 20.00 uur sluiten. Daarnaast is het advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand te houden. Dat zijn de aanvullende maatregelen die sinds 13 november gelden. De maatregelen gelden tot in ieder geval 3 december.

Goed voorbeeld: Een compleet overzicht van alle clubritten in Cyql

Sinds de lancering in september maken steeds meer clubs gebruik van de app Cyql. De app maakt het makkelijk om gezamenlijke ritten te plannen en informatie daarover met elkaar te delen. Voor GRTC Excelsior kwam Cyql precies op het juiste moment.

Hoe je als vereniging om kunt gaan met stijgende prijzen en inflatie

De prijzen van consumentengoederen en -diensten stijgen. In juni 2022 waren goederen en diensten 8,6 procent duurder dan een jaar daarvoor, in juli ging het zelfs om 10,3 procent. Ook verenigingen kunnen te maken krijgen met stijgende kosten voor bijvoorbeeld accommodaties, inkoop voor toertochten of voor clubkleding en uitjes. Daarom geven we in het onderstaande artikel enkele tips hoe je hier als vereniging mee om kunt gaan. 

NTFU

Verkiezingen: waar let je als fietser op?

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Met jouw stem heb je invloed op hoe jouw provincie omgaat met hete hangijzers als stikstof en wonen, maar ook op hoe de buitenruimte wordt ingericht voor fietsers.