Goed nieuws: heropstart toertochten

Per 19 mei krijgen sporters meer ruimte: sporten in groepjes is weer mogelijk. Sinds 5 juni hoef je tijdens het sporten onderling geen afstand meer te bewaren. De vraag van veel tochtorganisatoren blijft echter onbeantwoord: wanneer kan onze toertocht weer plaatsvinden? Goed nieuws: de gemeente kan het verlossende antwoord geven. Door de gezamenlijke lobby van de NTFU en andere buitensportbonden staat het ministerie van VWS toertochten toe, maar de tocht mag niet de vorm van een evenement aannemen. Met toestemming van de gemeente en onder voorwaarden, kunnen toertochten georganiseerd worden.

Het kabinet zette op 26 juni de vierde stap in het openingsplan. De meeste maatregelen zijn niet meer nodig en zijn versoepeld. Je kunt dus weer plannen maken voor je toertocht. Tenminste, als je toestemming hebt van de gemeente(n). Ook moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

De NTFU heeft met de KWBN, NHB, KNSB, Atletiekunie, NTB en KNWU gepleit voor de uitzonderingspositie van toertochten. Tot op heden schakelden overheid, veiligheidsregio’s en gemeenten deze activiteiten - geheel ten onrechte - gelijk met publieke evenementen zoals popconcerten en cultuurfestivals. Dit terwijl de kenmerken en risico’s van toertochten totaal anders zijn.

Gemeenten spelen belangrijke rol bij herstart toertochten

De gemeente bepaalt of jouw tocht kan en mag plaatsvinden. We adviseren je daarom in overleg te gaan met de lokale overheid om de mogelijkheid van je toertocht te bespreken en de exacte uitvoering van je toertocht uit te leggen.

Update 26 juni 2021

Evenementen toegestaan: op 1,5 meter of met bewijs

Stap 4 van het openingsplan, dat op 26 juni inging, maakt evenementen weer mogelijk. Door deze versoepeling kun je bijvoorbeeld side-events en verkoop van eten/drinken tijdens je tocht aanbieden. Het kabinet hanteert de volgende regels: 

  1. Zonder coronatoegangsbewijs | mag je 1 bezoeker* per 5m2 ontvangen. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand houden. Je moet dus maatregelen nemen om die afstand te waarborgen.
  2. Met coronatoegangsbewijs | mag je het reguliere aantal bezoekers* ontvangen. Bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Je moet maatregelen nemen om de toegangsbewijzen te controleren.

*Bezoekers versus deelnemers

Het coronatoegangsbewijs vraag je aan bezoekers, niet aan deelnemers. Het toegangsbewijs vraag je als mensen een locatie bezoeken waar ze op één plek blijven en groepsvorming is. In het geval van een toertocht, gaat het bijvoorbeeld om de finishlocatie waar je een horecaplein of tribune hebt. Tijdens de tocht zelf, spreek je van deelnemers van een sportactiviteit. Fietsers die individueel of in groepsverband uitwaaieren over de route. Lees meer in het artikel Alles wat je moet wteen over het coronatoegangsbewijs.

Update 15 juni 2021

NTFU roept gemeenten op loketten te openen

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) roept op verzoek van de NTFU, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en NOC*NSF alle gemeentebesturen in Nederland op de loketten weer te openen, het gesprek aan te gaan met tochtorganisatoren en toertochten weer mogelijk te maken. Deze infographic maakt aan gemeentebesturen duidelijk waarom het veilig en verantwoord is toertochten toe te staan.

Update 20 mei

Uitzonderingspositie voor toertochten

De NTFU heeft met de KWBN, de NHB, KNSB, Atletiekunie, NTB en KNWU gepleit voor de uitzonderingspositie van toertochten. Tot op heden schakelden overheid, veiligheidsregio’s en gemeenten deze activiteiten - geheel ten onrechte - gelijk met publieke evenementen zoals popconcerten en cultuurfestivals. Dit terwijl de kenmerken en risico’s van toertochten totaal anders zijn. Door onze gezamenlijke lobby ziet het ministerie VWS in dat wandel-, toerfiets- en (inline) skatetochten veilige buitensportactiviteiten zijn.

Daardoor kregen toertochten al per 5 juni toestemming, onder voorwaarde dat de sportbeoefening centraal staat en dat de tocht niet de vorm van een evenement aanneemt.

Onder een evenement wordt verstaan:

"Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties’’ (art. 58a lid 1 Wet publieke gezondheid)."

Wil je er zeker van zijn dat je tocht niet als evenement wordt aangemerkt, dan mag er bijvoorbeeld:

  • geen publiek zijn;
  • geen verkoop van eten en drinken zijn;
  • geen optredens zijn;
  • geen side-events op start-, pauze- en finishplaats zijn;
  • geen grote groepen deelnemers samenkomen;
  • geen wedstrijd gehouden worden.

Onze steun voor jou als tochtorganisator gaat door

Ondertussen blijven wij ons inzetten om toertochten terug op de kaart te zetten. We hebben met de andere buitensportbonden contact met enkele breedtesportevenementen. De informatie die zij terugkrijgen, hoe zij het aanpakken en welke mogelijkheden er zijn, delen we met elkaar in de vorm van goede voorbeelden.

Houd ons op de hoogte!

We horen graag hoe de herstart van je toertocht verloopt. Wat gaat goed, waar loop je tegenaan? Deze informatie is nuttig voor ons, collega-tochtorganisatoren, collega-buitensportbonden en voor onze lobby bij onder andere VSG en de Rijksoverheid.

Deel je ervaringen, vragen en feedback met de verenigingsondersteuners Luuk en Jos en toertochtcoördinator Caroline. Zij staan voor je klaar om je verder op weg te helpen:

Misschien ook interessant...