Checklist: Behoorlijk bestuur van je vereniging

Op 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. De afgelopen maanden bereidden we de NTFU-verenigingen al voor op deze nieuwe wet met veel informatie en praktische handvatten. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet heeft te maken met de aansprakelijkheid bij een faillissement van de vereniging. Iedere bestuurder wordt dan namelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Nu is natuurlijk de vraag: wanneer vervul je je taak als bestuurder of als bestuur onbehoorlijk? Wat kan jouw bestuur nu al inregelen om dit risico zo veel mogelijk uit te sluiten?

Wij geven je hierbij een checklist die je door kunt nemen.  Wij adviseren onze verenigingen om dit op een bestuursvergadering met elkaar te bespreken en te bekijken of jouw vereniging aan deze checklist voldoet! 

Financiën

 • Leg alle belangrijke financiële afspraken vast binnen het bestuur
 • Zorg voor een periodieke controle van alle betalingen volgens het 4-ogen principe.
 • Laat een jaarlijkse controle uitvoeren door een accountant 
 • Maak afspraken over betalingen aan bestuurders. Leg schriftelijk vast of en zo ja, welke vergoedingen bestuursleden mogen declareren en binnen welke termijn dat moet gebeuren.
 • Vraag een referentie of laat een VOG aanvragen voor bestuursleden en andere personen die voor jouw vereniging te maken hebben met financiële zaken.
 • Vraag bij investeringen of grote uitgaven boven een van tevoren vastgesteld bedrag altijd bij meerdere aanbieders een offerte aan.

Taakvervulling bestuurders

 • Bestuurders zijn bekend met de statuten van de vereniging
 • Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de vereniging waarvan bekend is dat de vereniging die niet kan nakomen.
 • Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega-bestuurders hun taken en verplichtingen kunnen doen en dat het door een medebestuurder gevoerde beleid op zijn beleidsterrein, niet tot risico’s voor uw organisatie leidt. Kortom: maak duidelijk afspraken over de taken binnen het bestuur en zorg dat de juiste personen op de juiste taken staan. 
 • Bestuurders vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de uitvoering van de taken. Zorg dat dit goed vastgelegd wordt in notulen.
 • Het hele bestuur is goed geïnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen overeenstemming is worden de bezwaren van bestuursleden ook opgeschreven (bijvoorbeeld in notulen).

Tegenstrijdig Belang

 • Een bestuurslid moet altijd in het belang van de vereniging beslissen. Wees hier met elkaar scherp op. 
 • Laat een bestuurslid die een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, niet deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover.

Wij staan voor je klaar

Heb je vragen over deze checklist of over andere zaken die jullie moeten regelen voor de WBTR? Neem dan contact op met Martine van de Veen

Misschien ook interessant...

Toertochten

Veiligheidspunten opgeven bij organisatie toertocht

Toertochten zijn voor veel wielersporters een prachtige manier om van onze mooie sport te genieten. Om ook in de toekomst alles in goede banen te blijven leiden, vraagt dit extra aandacht op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid. Vanwege een wijziging in de aansprakelijkheidsverzekering via de NTFU is het voor toertochten die vanaf 1 februari 2023 plaatsvinden noodzakelijk om een aantal zaken te registreren.

Tweede editie van Week van de Wielervereniging

Na een succesvolle eerste editie in het voorjaar, biedt de NTFU eind september opnieuw de Week van de Wielervereniging aan. In deze week staat het versterken van verenigingen centraal. Bestuursleden van wielerverenigingen kunnen zes interessante workshops volgen.

Kennis & onderzoek

Populariteit wielersport groeit, met name onder jonge vrouwen

Het aantal wielersporters in Nederland is toegenomen tot meer dan 900.000. Steeds meer mensen wielrennen, mountainbiken of gravelbiken, blijkt uit onderzoek van wielersportbond NTFU in samenwerking met Ipsos. Wat opvalt is dat de helft van de vrouwen in de wielersport jonger dan 35 jaar is. Bij de mannen is dit 23 procent.

Doe mee met Welkom op de Club

Naar schatting zijn er 60.500 fietsers (bron: Wielersportmonitor 2019) die niet lid zijn van een vereniging, maar dat wél graag willen. Voor jouw vereniging de kans om nieuwe leden aan te trekken. Zeker nu fietsen steeds populairder wordt. Maar, hoe maak je hen enthousiast om lid te worden? De NTFU helpt je hierbij tijdens de actie ‘Welkom op de Club’. In juli kunnen potentiële leden kennismaken met het fietsen bij een club. Doet jouw vereniging ook mee?