Snelle winst te behalen voor de fiets in landelijk gebied

De ideale wielrenroute is verkeersluw en gaat over goede wegen en paden. Met nadruk op ideaal, want recreatieve fietsers ergeren zich flink aan de vele hobbels, gaten en paaltjes, vooral in het buitengebied. Fietsplatform, NTFU, ANWB en Fietsersbond vinden het de taak van Provincies om die problemen aan te pakken. Daarom sturen ze verbeterpunten naar Provincies, waar zij snel winst voor de fiets mee kunnen behalen. 

Koepelorganisatie Fietsplatform en de NTFU, ANWB en Fietsersbond wijzen Provincies op tien aanbevelingen, om het voor jou als fietser veiliger én beter te maken. De organisaties komen samen op voor de belangen van recreatieve fietser. Ze willen dat je als fietser meer ruimte krijgt. Verbetering van de fietsinfrastructuur in het buitengebied is een van de tien punten waar de overheid snel mee aan de slag kan.

Lees ook: Tien aanbevelingen voor Provincies om de fietser meer ruimte te geven

Verbeter knelpunten tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer

Wielrenners fietsen vrijwel allemaal buiten de bebouwde kom, zoals landelijk gebied. Net als steeds meer andere recreatieve fietsers. Maar de menging met gemotoriseerd verkeer zorgt voor conflicten. Bijvoorbeeld bij gevaarlijke kruispunten en 60-kilometerwegen. Aanvaringen zijn er door bestemmingsverkeer, sluipverkeer, toeristisch auto- en motorverkeer en landbouwverkeer. 

Om veilig te kunnen blijven fietsen, moeten Provincies knelpunten nu aanpakken. Dit kan door hoofdfietsroutes te scheiden van de belangrijke autoroutes en te investeren in fietstunnels en vrijliggende fietspaden. Het is eigenlijk heel simpel: als fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar niet tegenkomen kunnen ze ook niet met elkaar in botsing komen.

Onnodige paaltjes eruit, asfalt erin

Onnodige paaltjes en andere obstakels zijn ook een grote frustratie onder fietsers, aldus het onderzoek van de ANWB. Vooral paaltjes op of dicht langs het pad en gaten in de verharding zorgen voor ongelukken. Dat geldt ook voor een slechte aansluiting van paden en wegen op de berm. Fietsers komen hierdoor ten val. Of ze botsen op andere fietsers omdat ze op fietspaden de zijkanten mijden. Het aantal fietsslachtoffers dat op de Eerste Hulp beland stijgt: slechte infrastructuur is daar een belangrijke oorzaak van. De NTFU vindt dus dat Provincies en wegbeheerders een belangrijke taak hebben, om het fietspad beter en veiliger te maken.

Bekijk de volledige top-5 frustraties over fietsinfrastructuur

Volgens Eric Nijland, directeur Fietsplatform, is het vrij eenvoudig: verwijder onnodige paaltjes en als het dan toch nodig is, pas de richtlijnen toe. Door het toevoegen van ribbelmarkering voel je als fietser aan de trillingen in het stuur dat je op een paaltje afkoersen. Voorkom schuine bermen en rechte stoepranden. En tot slot: vul scheuren en kuilen in het wegdek direct op.

Lees ook: Fietspad moet veiliger worden voor wielrenners

De volledige top-10

Recreatief fietsen groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Door samen te werken, willen de landelijke fietsorganisaties ervoor zorgen dat je nu én later veilig en met plezier kunt blijven fietsen. De volledige top-10 met verbeterpunten voor recreatief fietsen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen kun je hier downloaden of kijk op www.fietsplatform.nl.

Misschien ook interessant...