Steeds minder groen en natuur om te sporten en ontspannen

De ruimte om te sporten, bewegen en ontspannen staat in heel Nederland onder druk. Uit onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren wordt duidelijk dat we steeds minder groen om ons heen hebben. En dit wordt alleen maar minder door de groeiende bevolking en toename van het toerisme.

De ruimte om te sporten, bewegen en ontspannen staat in heel Nederland onder druk. Uit onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren wordt duidelijk dat we steeds minder groen om ons heen hebben. En dit wordt alleen maar minder door de groeiende bevolking en toename van het toerisme.

Om te zorgen er voor iedereen genoeg groen en natuur is, moet er tot 2030 ongeveer 27.000 hectare aan gebied bij komen. Tot 2050 is zelfs zo’n 63.000 hectare extra nodig. Genoeg groen om je heen is goed voor je fysieke en mentale gezondheid en het zorgt ervoor dat je prettig kunt wonen, werken en leven. De NTFU zijn het eens met de ANWB dat provincies en gemeenten recreatief groen daarom structureel moeten opnemen in hun beleidsplannen.

Lees ook: Meer ruimte voor recreatie, verkenning nationaal toekomstig recreatietekort (ANWB, mei 2023) 

Groen is goed

In veel recreatie- en natuurgebieden is het nu al erg druk. Steeds meer mensen trekken er graag op uit om te wandelen, fietsen, hardlopen, paardrijden of gewoon even naar buiten willen, maar er is ook te weinig ruimte in de natuur om dit te kunnen doen. Dat zorgt voor spanningen tussen mensen en verstoring van de natuur.

Anno 2023 is er gemiddeld in Nederland 308 vierkante meter groen per inwoner beschikbaar. Daarmee is de hoeveelheid groen om te recreëren in 100 jaar tijd met een factor 5 afgenomen. Vooral in en rondom grote steden is er steeds minder groen en daardoor wordt het voor veel mensen steeds minder prettig om daar te wonen. Ze hebben minder ruimte om te bewegen, sporten en ontspannen.

Er is meer ruimte voor recreatie nodig

De NTFU wil dat ook wielrenners, mountainbikers en gravelbikers van de natuur kunnen blijven genieten. We zetten ons daarom in voor de ontwikkeling van mountainbikeroutes, waar dat kan vrij fietsen toe te staan of nieuwe routes voor mountainbikers en gravelbikers aan te leggen en betere fietspaden te maken. 

Samen met de ANWB, Fietsplatform en de Fietsersbond vraagt de NTFU aan alle Provincies om natuurgebieden en landelijk gebied bereikbaar te maken én te houden voor fietsers. Zo wordt het minder druk op populaire paden, zijn er minder frustraties en irritaties en is er minder schade aan de natuur. Uit onderzoek dat de NTFU liet doen, wordt duidelijk dat mountainbikers juist de aangegeven mountainbikeroute volgen en niet van het pad afgaan.

Lees ook: Minder overlast voor recreanten en natuur door mountainbikeroutes

Misschien ook interessant...