Leden van het hoofdbestuur

Sander Kool
Voorzitter
Nevenfunctie: voorzitter Stichting Jacco Versluis Classic, bestuurslid Wij duiken veilig, lid van de adviescommissie VFonds
Erik van Vessem
Secretaris
Nevenfuncties: Manager Consultancy bij Condor, Voorzitter Nederlandse Onderwatersport Bond
Leen de Waal
Penningmeester
Hans Tiemeijer
Algemeen bestuurslid
Nevenfunctie: Bestuurslid Stichting Airborne Freedom Run
Loes Ypma
Algemeen bestuurslid
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Kindertelefoon, Lid monitoringscommissie Code Pensioenfondsen, Lid Raad van Toezicht Blijf groep, lid commissie kwaliteit en veiligheid, Lid stuurgroep ondervoeding, Lid Raad van Toezicht schoolbestuur Morgenwijzer.

Continuïteitscommissie

Op grond van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft de NTFU een continuïteitscommissie aangesteld. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. De continuïteitscommissie van de NTFU bestaat uit:

  • Wil Noorman (lid van de continuïteitscommissie)
  • Piet Wierenga (plaatsvervangend lid van de continuïteitscommissie)

Meer informatie over het doel, de aanstelling en bevoegdheden van de continuïteitscommissie van de NTFU lees je hier

Bekijk hier het rooster van aftreden van de continuïteitscommissie.