Mountainbike- en gravelbikevisie 2035

Hoe ziet de toekomst van mountainbiken en gravelbiken eruit? Daar maakt de NTFU zich al een tijd druk om, met routes die dicht moeten en rechtszaken die gevoerd worden. De bond komt daarom met een plan om te zorgen dat sporters ook in 2035 nog kunnen mountainbiken en gravelbiken.

In ons visiedocument 'Nieuwe paden' geeft de NTFU een antwoord op zeven uitdagingen voor het mountainbiken en gravelbiken in Nederland. Om een beeld te krijgen, raadpleegden we organisaties zoals trailcrews, routebureaus, terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, rentmeesters en organisatoren van (gravel- en/of mountainbike)evenementen.

Ook stelt de NTFU in dit document vast waar het mountainbiken en gravelbiken in 2035 staat en wat de huidige maatschappelijke invloed is. We leggen de uitdagingen uit en formuleren concrete doelen om deze aan te pakken. Maar bovenal is dit document een vergezicht om naartoe te werken als fietssport. Onze visie over waar Nederland moet staan in 2035 als het gaat om mountainbiken en gravelbiken.
 

Waarom is dit belangrijk

Het mountainbiken en gravelbiken in Nederland staat onder druk. Een aantal van de uitdagingen zorgen nu al voor spanning en dilemma’s in de praktijk. De NTFU is van mening dat dit alleen maar zal toenemen, als we hier geen oplossingen voor vinden.

 • Recreatiedruk | Nederland is een klein landje, met veel inwoners en weinig groen. Het wordt dus steeds drukker in de bossen en dat heeft invloed op de natuur.
 • Minder ruimte | Om alle mensen in goede banen door de natuur te leiden, nemen terreineigenaren maatregelen. Zo wordt er kritischer gekeken of en waar er recreanten en toertochten mogen komen.
 • Beweegarmoede | We zitten teveel en bewegen te weinig. Toch is er steeds minder groene ruimte om te kunnen fietsen en wandelen.
 • Rechtszaken | Enkele natuurbeschermingsorganisaties proberen via de rechter af te dwingen dat mountainbikeroutes gesloten worden. Terwijl trailcrews juist mee willen denken.
 • Juridische claims | Letselschadeadvocaten dienen steeds vaker claims in tegen trailcrews en routebureaus. De sport bestaat bij de gratie van vrijwilligers, die hier niet tegen opgewassen zijn.
 • Conflicten | Het is voor gravelbikers lang niet altijd duidelijk waar ze wel en niet mogen fietsen. Dat zorgt voor conflicten met andere recreanten en terreineigenaren.
 • Financiering | Mountainbikeroutes worden betaald vanuit donaties, vignetten, sponsoring en deels overheidsgeld. Dat model is niet toekomstbestendig als we willen dat er goede en veilige routes zijn.

Waar zetten we op in

In het visiedocument 'Nieuwe paden' formuleert de NTFU zeven doelen waar we op inzetten om de toekomst voor mountainbikers en gravelbikers te garanderen.

 • De mountainbike- en gravelbikesport levert een betekenisvolle bijdrage aan betere spreiding van de recreatiedruk in de natuur. 
 • Een op de gebruikersgroepen afgestemde (her)inrichting van (nieuwe) (natuur)gebieden, met voldoende ruimte voor de aanleg van fiets-, mountainbike-, gravel-, wandel- en ruiterroutes en oog voor de natuur.
 • Mountainbiken en gravelbiken leveren een bijdrage aan de ambitie om van Nederland het sportiefste land van de wereld te maken en twaalf miljoen mensen minimaal drie keer per week te laten sporten en sportief bewegen.
 • Trailcrews kunnen rekenen op goede juridische ondersteuning.
 • Trailcrews krijgen beter gereedschap, letterlijk én figuurlijk, om hun werk in het bos leuker en beter te organiseren. Zo wordt het nóg duidelijker wat een mountainbiker op een route kan verwachten.
 • Er zijn minder conflicten tussen gravelbikers en andere recreanten en er is meer verdraagzaamheid tussen recreanten.
 • Een toekomstbestendige financiering van mountainbike- en gravelroutes, waarbij de kosten voor de aanleg en het onderhoud vanuit verschillende hoeken wordt gedragen. Ook is er geld beschikbaar om duidelijk te maken waar je wel en niet mag fietsen, dat neemt het conflict weg.

Download Mountainbike- en gravelbikevisie 2035

Laat je gegevens achter en ontvang direct een downloadlink.

*
*
*
*