Tochtorganisatoren

Keurmerk

Keurmerk

Waaraan herken je een goede toertocht? Voor de ene fietser is de route van belang, de andere fietser wordt graag in de watten gelegd. En allemaal verwachten we dat over veiligheid goed is nagedacht. De NTFU werkt al jaren samen met een grote groep vrijwilligers aan het verbeteren van de kwaliteit van toertochten. Met behulp van ons kwaliteitssysteem worden tochten beoordeeld op de volgende punten:

 • Organisatie
 • Communicatie
 • Routebeschrijving/-bepijling
 • Natuur en Milieu
 • Veiligheid

Iedere tocht die op de NTFU kalender staat is NTFU Erkend. Dit betekent dat deze tochten aan de basiseisen voldoen voor een goed georganiseerde tocht. Worden de deelnemers extra in de watten gelegd en heeft de tocht alles goed voor elkaar, dan verdient de tocht het keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’.

Ons kwaliteitssysteem heeft twee doelen. Enerzijds biedt het de organisaties een handvat om hun evenement naar een hoger niveau te tillen en anderzijds geeft het keurmerk 'Extra goed geregeld' duidelijk aan wat de deelnemer mag verwachten tijdens het wielersportevenement.

Waar moet een NTFU Erkende toertocht aan voldoen?

 • NTFU-, KNWU- en VWB-leden krijgen korting bij je tocht
 • Deelnemers worden geregistreerd
 • Je hebt de tocht aangemeld bij de weg- en/of terreinbeheerder en een vergunning of verklaring geen bezwaar aangevraagd
 • Er is een vlotte doorstroming
 • Je maakt de gedragsregels en het tochtreglement kenbaar
 • Relevante tochtinformatie is bekend
 • De route is volledig uitgepijld
 • Je maakt gebruik van herhalingspijlen
 • De bewegwijzering is milieuvriendelijk opgehangen
 • Er zijn afvalbakken
 • Er is EHBO en een hulpverleningsvoertuig aanwezig
 • Je zorgt voor veilige pauzeplaatsen
 • Er zijn waarschuwingsborden bij gevaarlijke oversteekpunten
 • Er is een alarmnummer voor deelnemers

Waar moet een Extra Goed Geregeld tocht aan voldoen?

Een toertocht met het keurmerk Extra Goed Geregeld moet naast bovenstaande eisen ook voldoen aan:

 • Je tocht is door deelnemers met een voldoende beoordeeld op Fietssport.nl
 • Je maakt gebruik van Scan en Go en voorinschrijven
 • Er is een bewaakte fietsenstalling
 • Er is parkeergelegenheid bij de start en finish
 • Er zijn toiletten en douches aanwezig
 • Je biedt gratis bevoorrading
 • Er is noodreparatiemateriaal beschikbaar
 • Je hebt een eigen website organisatie en bent herkenbaar als NTFU-tocht
 • De route is te downloaden voor de GPS