De bestuurs- aansprakelijkheidsverzekering

In sommige gevallen kunnen bestuurders op hun privévermogen worden aangesproken voor fouten en/of nalatigheden. Zelfs fouten en/of nalatigheden van medebestuurders kunnen inbreuk maken op je privévermogen. In verband met je toezichthoudende taak kun je namelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De bestuursaansprakelijkheidsverzekering is de enige verzekering die niet standaard in het verzekeringspakket van de NTFU valt. Verenigingen en stichtingen kunnen deze verzekering aanvullend vanaf € 91,- per jaar afsluiten. 

Voor wie?

  1. Bestuursleden van aangesloten verenigingen en stichtingen

Wanneer?

  1. Als de vereniging of stichting de aanvullende bestuursaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten
  2. Als je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld in je rol als bestuurslid

Wat is verzekerd?

  1. Aansprakelijkheid van bestuurslid voor schade ontstaan als gevolg van handelen of nalaten
  2. Kosten van juridische ondersteuning

Wat is niet verzekerd?

  1. Aansprakelijkheidsstellingen die voortkomen uit opzet, grove nalatigheid of bewust niet nakomen van of naleven van de wetgeving
  2. Frauduleus handelen
  3. Strafrechtelijke boetes

Hoe hoog is de dekking?

Afhankelijk van het afgesloten pakket:

  • € 250.000,- per aanspraak per jaar
  • Of €500.000,- per aanspraak per jaar

Disclaimer

Deze samenvatting is bedoeld om je een goed beeld te geven van de verzekering. In de polis vind je een volledig overzicht van alle voorwaarden.