Praktijkervaring

Activiteit Doel Punten Duur Bewijslast
Structureel trainingen geven bij de vereniging Praktijkervaring opdoen 6   Overeenkomst met de vereniging/het bestuur
Start2Bike geven Opleiden van beginnende fietsers 2 4 dagdelen* Inschrijfformulier Start2Bike-cursisten
Cursus wegkapitein geven (alleen opleiders) Opleiden wegkapiteins om veilig fietsgedrag te bevorderen 2 1 dag Deelnemers doorgeven aan NTFU
Praktijkbegeleider (alleen voor niveau-3 licentiehouders) Begeleiden van de cursisten die de niveau-2 opleiding volgen 4   Feedbackformulieren cursisten
Toertocht organiseren Organisatie van een activiteit coördineren, die tot doel heeft het fietsen te promoten 2   Draaiboek toertocht
Praktijkbegeleider Begeleiden van cursisten bij een vereniging 2 1 dag Certificaat