Dijkwegen

Dijken worden veel gebruikt door verschillende weggebruikers zoals fietsers, wandelaars, autorijders, motorrijders en landbouwverkeer. Al deze gebruikers komen samen op de vele authentieke dijkwegen die Nederland kent. Op sommige plekken zorgt dat voor onveilige situaties.

Waarom is dit belangrijk

Onze dijken zijn ideaal voor alle soorten fietsers: van dorp naar dorp voor de boodschappen, of van en naar werk of school. Recreatieve fietsers die mooie routes ontdekken met brede uitzichten op de uiterwaarden en polders, en natuurlijk sportievelingen die wielrennen. Maar ook automobilisten, wandelaars, motorrijders en landbouwverkeer zijn nadrukkelijk aanwezig. Steeds vaker horen we verontruste geluiden over deze veelal smalle en bochtige wegen met een uniek karakter. De verkeersveiligheid, leefbaarheid en recreatie komt er onder druk te staan.

Wat we doen

De NTFU, ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, Veilig Verkeer Nederland onderzochten in het voorjaarvan 2024 samen hoe veilig fietsers zich voelen op de Nederlandse dijkwegen. Ruim 2.700 fietsers gaven hun mening, waarvan ruim 20 procent wielrenners.

Naar de resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn een opmaat naar een bredere inventarisatie rondom de verkeersveiligheid op de Nederlandse dijken. De samenwerkende organisaties gaan het brede gesprek aan over het veiliger maken van dijkwegen voor fietsers en wandelaars. Ze zien gezamenlijk dat het anders moet en bieden daar een onderbouwing voor. De eerste stap is een onderzoek naar de subjectieve veiligheid op de dijken, aangevuld met objectieve data. 

Met wie werken we samen

De NTFU zet zich samen met de ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, Veilig Verkeer Nederland en VeiligheidNL in voor de verkeersveiligheid op dijkwegen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Team Belangenbehartiging bij de NTFU.

Team Belangenbehartiging

Belangenbehartiger

Mail Team