Alliantie Sportinfrastructuur

Meer mensen met meer plezier, samen, veilig laten sporten en bewegen om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond en gelukkig Nederland. Dat is de gezamenlijke strategie die sportkoepel NOC*NSF met sportbonden en relevante stakeholders nastreeft in de Alliantie Sportparticipatie. In totaal zijn er zeven allianties. De NTFU neemt actief deel aan de Alliantie Sportinfrastructuur.

Waarom is het belangrijk

Om alle inwoners van Nederland een leven lang te kunnen laten sporten en bewegen hebben we een functionele, uitnodigende, veilige en duurzame sportinfrastructuur nodig die voldoet aan de vraag en de behoefte van de sporters, in de vorm van:

 1. sportaccommodaties & sportparken
 2. sport-en beweegvriendelijke openbare ruimte

Over de Alliantie Sportinfrastructuur

De Alliantie Sportinfrastructuur bestaat uit vertegenwoordigers van NOC*NSF, buitensportbonden en stakeholders en zet zich in voor meer en betere sportruimte, zoals accommodaties en locaties in de buitenruimte.

Lees meer

Wat we doen

De Alliantie Sportinfrastructuur bestaat uit vertegenwoordigers van de 

 • KNKV
 • NTFU
 • KWBN
 • NBB
 • KNHB
 • KNVB
 • NOB
 • KNMV
 • NOC*NSF
Ook relevante organisaties zijn bij de alliantie betrokken, zoals:
 • Waterschap
 • Staatbosbeheer
 • VNG / VSG
 • Ministerie van VWS / I&W / EZ
 • MulierInstituut
 • KCS&B
 • NLActief
 • POS
 • BSNC en keuringsinstituten
 • SWS
Gezamenlijk zetten ze zich in voor:
 • Uitvoeren optimalisatieplan Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties
 • Realiseren digitaal handboek Sportinfrastructuur en expertiseplatform Sportinfrastructuur, inclusief businessmodel.
 • Concretiseren opdrachten sporten in de openbare buitenruimte.
 • Realiseren duurzame sportvelden.
 • Realiseren duurzame sportgebouwen.
 • Positioneren en communiceren, samen met de sportbonden, over het expertiseplatform Sportaccommodaties.
De NTFU zet zich er daarbij voor in dat sporten in de openbare buitenruimte steeds meer een plek krijgt in de plannen van beleidsmakers, zodat wielrenners, mountainbikers en gravelbikers kunnen blijven fietsen, nu en in de toekomst.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Myron ter Haar, belangenbehartiger bij de NTFU. Zij neemt namens de NTFU deel aan de Alliantie Sportinfrastructuur.

Myron ter Haar

Belangenbehartiger

Mail Myron