Promotie van je vereniging

Promotie kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de zichtbaarheid van je vereniging. Goede promotie en communicatie helpt om bijvoorbeeld nieuwe leden te werven en de betrokkenheid in de lokale gemeenschap te vergroten.