Veerponten Ameland en Schiermonnikoog

De vaargeul tussen Ameland, Schiermonnikoog en het vaste land slibt dicht. Er valt niet tegenop te baggeren, dus vaart de veerdienst geregeld niet. Daarmee vervalt voor veel fietsers en wandelaars een essentiële verbinding. De NTFU ondersteunt daarom het werk van de Veerpontencoalitie - een initiatief van de Fietsersbond voor een coalitie van fiets- en wandelpartijen en de Vrienden van de Veerponten.
 

Waarom is dit belangrijk

De veerpont naar Ameland en Schiermonnikoog is belangrijk voor fietsers en wandelaars. Het is de schakel voor de bereikbaarheid van scholen, zorg- en welzijnsvoorzieningen, gemeenschappen en tussen de verschillende kernen met voorzieningen. Daarnaast zijn het attracties op zich die zorgen voor een typisch Nederlandse beleving. 

Door de terugtrekkende overheid en het commercieel (eigen)belang van exploitanten raken steeds meer bewoners verstoken van deze vlotte, toegankelijke verbinding. Belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid, maar ook van betekenis voor familie, bezoekers, fietsers en wandelaars. Daarmee dreigt de bereikbaarheid van de Waddeneilanden, aantrekkelijke recreatieve routes en het sociale voorzieningennetwerk in waterrijke regio’s steeds meer een hoofdpijndossier te worden.

De Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet maken zich sterk voor goede veerverbindingen, omdat veerponten van groot belang zijn in de mobiliteitsketen. Als schakel in recreatieve knooppuntenroutes, maar ook voor de snelste of enige route naar school, werk en thuis. Zo zijn er vele tienduizenden scholieren en werknemers die vrijwel dagelijks van een pont- of veerdienst gebruik maken. Zonder deze mobiliteitsdienst moeten ze onnodig veel kilometers omrijden of pakken alsnog de auto. In het ergste geval kunnen ze niet op hun bestemming komen en moeten elders overblijven.

Foto: Spinal83 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20547520

Wat we doen

De actievoerende organisaties willen dat Rijkswaterstaat samen met de gemeenten deze basisvoorziening naar Ameland en Schiermonnikoog in stand houdt:

  • Om aandacht voor de Amelandse veerpont te vragen, stuurde de coalitie een brief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin vragen de organisaties het terugdraaien van het, nu nog tijdelijk zeer sterk verminderen van de afvaarten naar Ameland per 27 juni en roepen op de Amelanders en hun gasten bij verdere besluitvorming centraal te stellen.
  • Ook steunen ze de motie van de gemeenteraad van Ameland. Deze is op 26 juni unaniem aangenomen.

Met wie werken we samen

De NTFU zet zich samen met de Fietsersbond, Fietsplatform, Wandelnet, ANWB, TeVoet en Vrienden van de Veerponten in voor het behoud van de veerpont naar Ameland en Schiermonnikoog.