Tour de Force

Tour de Force is een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De NTFU zet zich hier in voor de vereenvoudiging van vergunningen voor tochten en betere fietsroutes.

Waarom is het belangrijk

Nederlanders fietsen steeds meer en steeds verder. Om het land mobiel, leefbaar en gezond te houden, moeten we daar de komende decennia extra op inzetten. Daarvoor is investering in fietsinfrastructuur, stallingsruimte en fietsstimulering noodzakelijk. De Rijksoverheid, provincie, vervoerregio en gemeente zijn daaerbij samen aan zet.

Over Tour de Force

Tour de Force is een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. 

Lees meer

Wat we doen

De NTFU zet zich actief in bij het uitvoeringsprogramma C. Een hoogwaardig fietsnetwerk. Uitdaging is om het fietsen aantrekkelijk en veilig te houden voor iedereen, zodat mensen met plezier blijven fietsen.

Veilige en comfortabele fietsinfrastructuur is niet alleen voor fietsers een belangrijke randvoorwaarde, maar ook voor alle wegbeheerders een speerpunt. Fietsen in de vrije tijd, zowel recreatief als sportief, is leuk en gezond, en heeft bovendien een positief effect op het imago van fietsen.

Daarom focust de NTFU zich vooral op:

  • Samenwerking tussen toerverenigingen en wegbeheerders ondersteunen om vergunningverlening voor toertochten eenvoudiger te maken.
  • Versterken van recreatieve fietsroutes om een impuls te geven aan regionale economische ontwikkelingen en aan Nederland als fietsvakantieland.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Team Belangenbehartiging. Zij nemen namens de NTFU deel aan Tour de Force.

Team Belangenbehartiging

Belangenbehartiger

Mail Team