Top 10 Recreatief fietsen

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd.

Waarom is dit belangrijk

We fietsen niet alleen méér, we doen dat ook op steeds meer verschillende soorten fietsen. Denk aan elektrische fietsen, hybride fietsen, speed pedelecs, racefietsen en gravelbikes. Dat is positief, maar het zorgt ook voor overlast en onveilige situaties. Veel fietspaden zijn niet berekend op de drukte en snelheidsverschillen. De overheid kan daar wat aan doen. Om ze daar op te wijzen, heeft Koepelorganisatie Fietsplatform met de NTFU, ANWB en Fietsersbond in de aanloop van de Provinciale Staten-verkiezingen 2023 tien aanbevelingen naar alle Provincies gestuurd.

Wat we doen

Door samen te werken, willen Fietsplatform, de NTFU, ANWB en Fietsersbond ervoor zorgen dat je nu én later veilig en met plezier kunt blijven fietsen. Om het recreatief fietsen ook in de toekomst veilig en prettig te houden is er nu actie nodig. Daarom stelden de landelijke fietsorganisaties - in aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen 2023 - daarom een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord.

De volledige top-10 met verbeterpunten voor recreatief fietsen op weg naar de Provinciale Staten-verkiezingen download je op de website van Fietsplatform.

Wat hebben we bereikt

De organisaties komen samen op voor de belangen van recreatieve fietser. Ze willen dat je als fietser meer ruimte krijgt. Denk aan bredere wegen, minder paaltjes, behoud van veerpontjes en goede routes voor wielrenners, mountainbikers en gravelbikers.

Betere fietspaden

Boven aan de tien verbeterpunten staat dat Provincies ervoor moeten zorgen dat het aanbod van fietspaden en wegen beter wordt. “Fietspaden, daar zijn er veel van in ons fietsland, variërend van vrijliggende paden door de natuur tot paden naast drukke N-wegen. Belangrijk is dat die fietspaden goed uitgevoerd zijn en aansluitend op het gebruik. Waar nodig moeten paden verbreed worden of een betere verharding krijgen. Dat is altijd maatwerk; brede lappen asfalt of beton zijn niet altijd de oplossing”, aldus Eric Nijland, directeur bij Fietsplatform.


Drukte op het fietspad verdelen

Ook is er werk aan de winkel om het fietsen leuk en veilig te houden. Dat kan als Provincies fietsers beter over het fietspad verdelen. Volgens Arjan de Vries, directeur bij de NTFU, kunnen de Provincies helpen door andere mogelijkheden op drukke plekken en momenten aan te bieden. Op fietskaarten en routeplanners kunnen ze aangeven welke routes bij je passen, afhankelijk van je soort fiets en snelheid bijvoorbeeld. Als de Provincie met verschillende groepen fietsers gaat praten, kunnen de fietsers helpen met de routesuggesties.


Fietsen in de natuur

In de tien aanbevelingen worden de Provincies ook gevraagd goed te kijken hoe ze natuurgebieden en landelijk gebied beter bereikbaar voor fietsers kunnen maken. Op veel plekken kunnen extra schakels gemaakt worden, vooral langs het water. Niet alleen omdat je zo meer van de natuur kunt genieten, maar zo wordt het ook minder druk op populaire paden.


Waterpunten en bankjes

Behalve óp de weg, willen de landelijke organisaties ook dat het lángs het fietspad beter wordt. Denk aan waterpunten, bankjes, openbare toiletten en oplaadpunten. En niet alleen dat je dit soort handige punten regelmatig langs je route vindt, maar ook dat ze goed onderhouden worden en dat je ze makkelijk kunt vinden.

Met wie werken we samen

De NTFU zet zich samen met de Fietsersbond, Fietsplatform en ANWB in voor meer ruimte voor fietsers.

Misschien ook interessant...

Top 10 Recreatief fietsen

Tien aanbevelingen voor Provincies om de fietser meer ruimte te geven

We fietsen niet alleen méér, we doen dat ook op steeds meer verschillende soorten fietsen. Denk aan elektrische fietsen, hybride fietsen, speed pedelecs, racefietsen en gravelbikes. Dat is positief, maar het zorgt ook voor overlast en onveilige situaties. Veel fietspaden zijn niet berekend op de toenemende drukte en snelheidsverschillen. De overheid kan daar wat aan doen. Om ze daar op te wijzen, heeft Koepelorganisatie Fietsplatform met de NTFU, ANWB en Fietsersbond tien verbeterpunten naar alle Provincies gestuurd.

Top 10 Recreatief fietsen

Snelle winst te behalen voor de fiets in landelijk gebied

De ideale wielrenroute is verkeersluw en gaat over goede wegen en paden. Met nadruk op ideaal, want recreatieve fietsers ergeren zich flink aan de vele hobbels, gaten en paaltjes, vooral in het buitengebied. Fietsplatform, NTFU, ANWB en Fietsersbond vinden het de taak van Provincies om die problemen aan te pakken. Daarom sturen ze verbeterpunten naar Provincies, waar zij snel winst voor de fiets mee kunnen behalen. 

Top 10 Recreatief fietsen

Maak fietsen in het buitengebied beter bereikbaar

Hoe mooi is het als je makkelijker naar mooie plekjes bij jou in de buurt kunt fietsen? Zoals het bos, een natuurgebied of ander groen landschap. Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU pleiten er daarom bij Provincies voor dat zij deze recreatieve bestemmingen beter bereikbaar gaan maken.