Gelderse veerponten

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en het opdoeken van ponten. Wij willen dat deze basisvoorziening in stand blijft.

Waarom is dit belangrijk

Schipper, kan ik straks nog overvaren? Dat is de vraag in Gelderland. De NTFU komt sinds begin 2023 in actie voor de veerponten, omdat het Gelders Verenfonds, een spaarpotje dat schippers helpt om hun pont varende te houden, leeg raakt. De Provincie Gelderland wil er geen geld meer insteken. Tientallen ponten verdwijnen, varen minder en de gebruiker gaat flink meer betalen. Tienduizenden inwoners, fietsers en wandelaars zijn hier de dupe van. De gemiddelde omweg als één veerpont verdwijnt, is ruim 17 kilometer. De Veerpontencoalitie van de ANWB, de NTFU, Fietsersbond, Fietsplatform, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet komen daarom in actie.

Wat we doen

De actievoerende organisaties willen dat de provincie Gelderland samen met de gemeenten deze basisvoorziening in stand houdt,zonder dat je daar meer voor hoeft te betalen.

  • Om aandacht voor de Gelderse veerponten te vragen, startte het Fietsplatform een petitie die inmiddels door ruim 25.000 mensen getekend is.
  • Dat resulteerde in een Groot Gelders Verendebat, waarbij alle 10 aanwezige partijen, VVD, CDA, D66, CU, GL, SP, PVDA, 50plus, PvdD en BBB, van mening waren dat de regierol voor het behoud bij de Provincie Gelderland ligt, inclusief vrijmaken van benodigde middelen.
  • In aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen vroeg de Veerpontencoalitie, bestaande uit ANWB, Fietsplatform, Fietsersbond, NTFU, Te Voet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, aandacht voor de situatie van de veerponten in Gelderland. De Veerpontencoalitie zou graag zien dat hierover in het nieuwe coalitieakkoord een passage wordt opgenomen en heeft hiervoor een tekstvoorstel geschreven. De brief vind je op de website van Fietsplatform.

Wat hebben we bereikt

Op woensdag 14 juni hebben BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP het coalitieakkoord voor Gelderland voor de periode 2023 – 2027 gepresenteerd. Het akkoord heeft als titel ‘Gewoon doen’. Dankzij de lobby van de Veerpontencoalitie is de volgende passage opgenomen in het Gelders coalitieakkoord:

We willen bijdragen aan het voortbestaan van de veren. Met het Verenfonds wilde de provincie de overgang maken naar de situatie dat veren zichzelf kunnen bekostigen. Dat is niet gelukt. In de toekomst moet dit anders.  We werken met gemeenten en buurprovincies aan een nieuw plan voor 2024 en verder dat we gezamenlijk dragen.

Met wie werken we samen

De NTFU zet zich samen met de Fietsersbond, Fietsplatform, Wandelnet, ANWB, TeVoet en Vrienden van de Veerponten in voor het behoud van de Gelderse veerponten.