Routedatabank

De NTFU is aangesloten bij de Routedatabank. De Routedatabank is een digitale tool om landelijke routedata te vergaren, beheren en distribueren. De databank bevat fiets-, wandel- en ruiterroutes en wordt met hulp van de NTFU uitgebreid met MTB-routes. De Routedatabank biedt zo actuele data van alle routes in één overzicht.

Waarom is dit belangrijk

Mountainbiken krijgt dankzij de Routedatabank een plaats in de denkwereld van bijvoorbeeld beleidsmakers. Zij gebruiken de gegevens uit de databank bij het maken van recreatie- en ontwikkelingsplannen. Via de Routedatabank kunnen ze het complete netwerk raadplegen: wandelen, fietsen, paardrijden én mountainbiken. Zo zien beleidsmakers waar routes elkaar kruisen bijvoorbeeld. 

De Routedatabank draagt er ook aan bij dat steeds minder mountainbikers een oude of verkeerde route rijden. Want, MTB-routeplatforms, routebureaus en andere toeristische organisaties die hun informatie bij de databank halen, delen de mountainbikeroutes op hun beurt met mountainbikers in hun regio of bezoekers.

Wat hebben we bereikt?

Vrijwel alle mountainbikeroutes zijn beschikbaar via de Routedatabank. Bekijk de routes direct in de viewer of ga naar Routedatabank.nl.

Naar de Routedatabank

Wat we doen

Fietsplatform en Wandelnet beheren samen de Routedatabank. Alle recreatieve fietsroute- en wandelroutedata zijn beschikbaar. Dankzij samenwerking met de NTFU en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS zijn ook de moutainbikeroutes en ruiterroutes ingebracht.

De NTFU doet dat samen met aangesloten trailcrews. De NTFU stelt hiervoor speciaal C-Tip ter beschikking, een routebeheersysteem voor recreatieve routes. C-TIP is gekoppeld aan de Routedatabank, zodat de trailcrews hun mountainbikeroute kunnen intekenen en up-to-date houden. Zo kunnen trailcrews bijvoorbeeld aangeven wanneer delen van de route (tijdelijk) afgesloten zijn.

De volgende data over mountainbikeroutes zijn opgenomen in de Routedatabank:

  • Mountainbikeroutes (routenaam)
  • Rijrichting
  • Lengte
  • Indien aanwezig: de kleurcode en de vignetplicht van de route

Meer weten?

Heb je vragen over de Routedatabank of wil je trailcrew aan de slag met C-Tip? Troy Corsen van de NTFU helpt je graag op weg.

Team Belangenbehartiging

Belangenbehartiger MTB

Mail Team