Over ons

Unieraad

Unieraadsvergadering 2022

Op 11 juni 2022 vindt de jaarlijkse unieraadsvergadering plaats op Papendal. Via onderstaande documenten bekijk je het vergaderboek, het jaarverslag en de jaarcijfers 2021 en het jaarplan 2023.

Wijziging Statuten

Op de agenda staat een aanpassing in de statuten van de NTFU. Om de nieuwe statuten goed te keuren, is een vereist quorum nodig. Er bestaat een kans dat dit quorum tijdens de unieraadsvergadering niet gehaald wordt. Daarom zijn er twee unieraadsvergaderingen uitgeschreven die op 11 juni direct achter elkaar plaatsvinden. Dit volgens artikel 20.4 en 20.5 van onze statuten.

De nieuwe voorgestelde statuten en de vergaderboeken voor beide vergaderingen vind je bij onderstaande documenten.

Nazending unieraadstukken

Als gevolg van een aantal nieuwe verplichtingen op het gebied van tuchtrecht en antidopingbeleid, moet de NTFU nog een aantal aanpassingen in de statuten doen. Deze zijn nog niet meegenomen in de voorgestelde statutenwijziging in de vergaderstukken van de unieraad. Daarom sturen wij deze aanvulling op de unieraadsstukken. Het aanvullende punt wordt behandeld bij de voorgestelde statutenwijzigingen bij punt 2.i.

Vragen over de vergaderstukken?

Je kunt tijdens het regio-overleg je vragen over de unieraadstukken stellen. Heeft jouw regio-overleg al plaatsgevonden? Stel je vraag dan per mail aan Martine van de Veen via mvandeveen@ntfu.nl. Zij antwoordt je zo spoedig mogelijk.

Documenten