Over ons

Unieraad

Unieraadsvergadering 2021

Op 12 juni 2021 vindt de unieraadsvergadering plaats. Via onderstaande documenten bekijk je het vergaderboek, het jaarverslag en de jaarcijfers 2020 en het jaarplan 2022.

Kandidaat-hoofdbestuursleden

Hoofdbestuursleden Wil Noorman en Piet Wierenga treden af en zijn niet meer herkiesbaar. Het hoofdbestuur van de NTFU draagt daarom de heer Erik van Vessem als secretaris en mevrouw Loes Ypma als algemeen bestuurslid voor. Onderstaand vind je de CV's van beide kandidaat-hoofdbestuursleden.

Vragen over de vergaderstukken?

Je kunt tijdens het digitale regio-overleg je vragen over de unieraadstukken stellen. Heeft jouw regio-overleg al plaatsgevonden? Stel je vraag dan per mail aan Martine van de Veen via mvandeveen@ntfu.nl. Zij antwoordt je zo spoedig mogelijk.

Documenten