Over ons

Hoofdbestuur

Sander Kool
Voorzitter
Nevenfunctie: voorzitter Stichting Jacco Versluis Classic, bestuurslid Wij duiken veilig i.o.
Erik van Vessem
Secretaris
Moniek Haafkes
Algemeen bestuurslid
Nevenfunctie: voorzitter Stichting L'Espoir
Loes Ypma
Algemeen bestuurslid
Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht Kindertelefoon, lid monitoringscommissie Code Pensioenfondsen, lid Raad van Toezicht Blijf groep, lid commissie kwaliteit en veiligheid
Leen de Waal
Penningmeester

Stel een vraag aan het bestuurRooster van aftreden

Alle hoofdbestuursfuncties binnen de NTFU zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet.

Continuïteitscommissie

Op grond van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft de NTFU een continuïteitscommissie aangesteld. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. De continuïteitscommissie van de NTFU bestaat uit:

  • Wil Noorman (lid van de continuïteitscommissie)
  • Piet Wierenga (plaatsvervangend lid van de continuïteitscommissie)

Meer informatie over het doel, de aanstelling en bevoegdheden van de continuïteitscommissie van de NTFU lees je hier

Rooster van aftreden

Rooster van aftreden Continuïteitscommissie NTFU