Verzekeringen

Aansprakelijkheid bestuurders

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders

Via de NTFU kun je een voordelige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor € 91,- per jaar. Deze verzekering is niet verplicht voor verenigingen, maar voor bestuurders is het een prettig idee dat ze op deze manier niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn. We raden het dan ook aan deze verzekering af te sluiten. Via dit aanvraagformulier kun je de verzekering afsluiten.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

In sommige gevallen kunnen bestuurders op hun privévermogen worden aangesproken voor fouten en/of nalatigheden. Zelfs fouten en/of nalatigheden van medebestuurders kunnen inbreuk maken op je privévermogen. In verband met je toezichthoudende taak kun je namelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Je kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de wet wordt deze term niet exact gedefinieerd, maar het verwaarlozen van de boekhouding of het niet voldoen aan gestelde eisen als je subsidie ontvangt zijn enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur.

8 tips om aansprakelijkheid te voorkomen

  1. Maak notulen van vergaderingen met een besluiten- en actielijst en controleer deze in volgende vergadering.
  2. Maak een duidelijke taak- en functieomschrijving voor alle bestuursleden.
  3. Raadpleeg statuten en reglementen bij belangrijke besluiten (wie is bevoegd besluiten te nemen).
  4. Let op de bevoegdheid bij het aangaan van overeenkomsten (het twee-ogen-principe).
  5. Leg afspraken met derden schriftelijk vast en laat je juridisch ondersteunen.
  6. Laat je adviseren over belangrijke (beleids)beslissingen met grote financiële gevolgen.
  7. Onderneem direct actie binnen het bestuur als je meent dat een bestuurslid steken laat vallen.
  8. Sluit de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders af, zodat je niet met je privévermogen aansprakelijk gesteld wordt, mocht het toch zover komen.

Schade melden?

Wil je schade indienen? Neem dan contact op met onze verzekeraar Meijers via info@meijers.nl.

Documenten