Clubs

Advies op maat

Advies op maat

Dagelijks beantwoordt de NTFU uiteenlopende vragen van verenigingen. Veel kunnen we via mail en telefoon beantwoorden, maar voor sommige vragen helpen we jullie graag met een goed advies op maat. Heb jij vragen of onderwerpen waar je met ons over wil sparren? Of vind je ’t gewoon leuk om kennis te maken? Neem dan contact op met Caroline, Jos of Luuk van team verenigingsondersteuning via verenigingen@ntfu.nl.

Martine van de Veen, verenigingsondersteuner bij de NTFU, denkt graag met jullie mee over bijvoorbeeld je vereniging toekomstbestendig houden, de ledentevredenheid vergroten en proactief werken aan ledenwerving- en binding. Daarnaast kun je natuurlijk ook samen met je leden bespreken hoe jullie met elkaar naar de toekomst van de club kijken, bijvoorbeeld tijdens een visieavond. Hoe pak je dit aan?

Visieavond

“Hoe ziet onze club er over vijf jaar uit?” Leg deze vraag eens voor tijdens een algemene ledenvergadering of een andere verenigingsavond. Op deze manier creëer je draagvlak bij je leden en vrijwilligers voor jullie toekomstplaatje. Op zo'n avond neem je een kijkje in de ideale toekomst. Je kunt vragen stellen als (houd wel in gedachte dat je niet denkt over hoe het nu is, maar hoe het over vijf jaar is):

  • Hoeveel leden hebben wij over vijf jaar?
  • Hoe zijn leden betrokken bij onze club?
  • Welke sfeer hangt er binnen de vereniging?
  • Wat is de samenstelling van ons ledenbestand (jeugd, snelle fietsers, mountainbikers, senioren, vaders/moeders met jonge kinderen, een vrouwenafdeling, et cetera)?
  • Hoe ziet het bestuur er uit over vijf jaar? Wat is de ideale samenstelling?
  • Welke inzet verwachten wij van vrijwilligers?
  • Welke samenwerkingsverbanden zijn wij over vijf jaar aangegaan?
  • Het imago van de sport: hoe willen wij de wielersport uitdragen? 
  • Wat is het imago van de vereniging over vijf jaar?

Drie thema’s

Stel vervolgens met elkaar op wat de drie thema’s zijn waar jullie de komende jaren op willen focussen. Welk bestuurslid en/of welke commissie is hiervoor verantwoordelijk? Welke doelen hebben jullie per speerpunt voor ogen? Als de doelen zijn bepaald en de praktische punten zijn besproken dan kun je aan de slag. Vergeet niet om als bestuur regelmatig te vragen hoe het met de doelen staat en geef ook complimenten als zaken goed worden opgepakt!