Mountainbikeroutes hebben weinig effect op broedvogels 2018 (Sovon)

Uit onderzoek van SOVON komt naar voren dat het verstorende effect van een mountainbiker vergelijkbaar is met die van een wandelaar.