Vrijwilligers

Betrek je leden

Betrek je leden

In het kader van een gezond, doordacht vrijwilligersbeleid is het cruciaal om als vereniging een duidelijk verhaal te hebben. Wat willen jullie binnen een paar jaar bereiken? En kun je uitleggen waaróm dat zo belangrijk is? Als dat helder is wordt het voor een potentiële vrijwilliger ook duidelijk waar hij of zij een steentje aan kan bijdragen. Geef een (groep) vrijwilliger(s) binnen de geschetste kaders de ruimte! Heldere afspraken zijn belangrijk, maar het uiten van vertrouwen ook. 

Van taakgericht naar mensgericht

Vaak denken bestuurders in een wervingsproces heel taakgericht: wat is de vacature, wat moet er gebeuren en wie gaan we daarvoor strikken? Het kan echter verfrissend werken om wat mensgerichter te werk te gaan. Breng bijvoorbeeld eens in kaart welke expertise binnen de club aanwezig is. Waar werken leden? Welke hobby’s hebben ze? Bij welke andere (sport)verenigingen hebben ze vrijwilligerswerk gedaan? Dat kun je helder krijgen via een jaarlijkse enquête, maar natuurlijk ook door aan de bar of tijdens activiteiten met leden te praten. Als je mensen vraagt om iets te doen waar ze goed in zijn of waar ze lol in hebben, dan zijn ze sneller geneigd om ja te zeggen. 

Vraag mensen persoonlijk

Denk als bestuur goed na over de ideale situatie om een potentiële vrijwilliger te benaderen. Krijg je veel reacties op een oproep in het clubblad of de nieuwsbrief? Waarschijnlijk niet. Vaak voelen leden zich niet persoonlijk aangesproken en reageren ze niet, terwijl ze misschien wel interesse hebben. Vraag iemand dus persoonlijk en face-to-face! Zo voelen leden zich vereerd en serieus genomen. 

Drijfveren

Realiseer je dat mensen uiteenlopende drijfveren kunnen hebben om iets voor de club te doen. Een vrijwilligersfunctie kan iemand de kans bieden om iets binnen de club te verbeteren of veranderen, maar iemand kan er ook iets specifieks door leren óf de mogelijkheid krijgen om anderen iets te leren. Jonge leden zijn vaak gevoelig voor de koppeling met hun CV, studie en/of (toekomstige) baan. Bedenk hoe zij vrijwilligerswerk voor hun CV kunnen benutten of hoe ze hun studie- of werkervaring in de verenigingscontext kunnen toepassen.

Denk in kleine taken

Vaak vinden mensen het lastig in te schatten wat een vrijwilligersfunctie inhoudt of hoe het er in een commissie of bestuur aan toe gaat. Geef iemand dus de tijd om te wennen aan een vrijwilligerstaak. Dat kan bijvoorbeeld via een stageperiode; zo motiveer je leden om laagdrempelig kennis te maken met een commissie of bestuursfunctie naar keuze, zonder er meteen voor jaren aan vast te zitten. Geef iemand bovendien niet direct een berg aan verantwoordelijkheden, maar verlaag de drempel door te beginnen met een kleine, afgebakende taak.