Kenniscentrum

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Hebben jullie in beeld waar je leden goed in zijn en waarvoor je ze kunt enthousiasmeren? Benader je vrijwilligers persoonlijk? En betrek ze bij het toekomstplaatje van de vereniging? Dan is de kans groot dat je betrokken, enthousiaste mensen om je heen hebt die een belangrijke rol spelen in de werving van nieuwe vrijwilligers én leden!

Durf taken uit handen te geven

Clubs waar het goed gaat hebben vaak een hoog percentage vrijwilligers. Doe dus niet alles zelf als bestuur, maar probeer zaken bewust uit te besteden aan andere leden - ook als dat misschien minder snel, minder goed of op een andere manier gaat dan je gewend bent. Dat betekent niet dat je alles maar klakkeloos hoeft te laten gebeuren: spreek vrijwilligers gerust aan op afspraken, gedrag en resultaten. Laat daarnaast zien dat je als bestuur open staat voor ideeën, ook als die al talloze keren door voorgangers zijn geopperd.

Zorg voor een afspiegeling van je vereniging

Zorg dat alle ‘typen’ leden (jong, oud, beginnende fietser, ervaren fietser, man, vrouw, iemand die pas net lid is, iemand die al járenlang lid is, etc.) in de groep vrijwilligers zijn vertegenwoordigd. Meer diversiteit in het bestuur en commissies zorgt voor meer zicht op de wensen van leden, meer draagvlak voor ideeën/activiteiten en dus meer betrokkenheid. 

Vrijwilligers werven

Het werven van vrijwilligers wordt vaak als moeilijk gezien. Maar als jij helder hebt wat de taak exact inhoudt en als je clubleden persoonlijk vraagt, dan zul je merken dat werven een stuk eenvoudiger gaat. Wil je jonge leden werven? Dan werkt wellicht een online campagne goed. Sport.nl heeft hiervoor een aantal mooie GIF'jes en posters ontwikkeld, wie weet kun je één van deze materialen goed gebruiken!